×

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 สิงหาคม 2023

18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงวันนี้ในปี 2411   ในเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 ซึ่งต...
Living Old Building
26 มีนาคม 2023

Living Old Building ตอน วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ ปลุกวังลับสมัย ร.4 ผ่านแสงไฟและอาร์ต

เดินทางมาถึงโปรแกรมสุดท้ายของ ‘Living Old Building’ กับ ‘วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์’ วังลับร้างที่คนทั่วไปไม่รู้จักจากสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ที่ถูกพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านการฉาย Lighting, Projection Mapping และการแสดง Performance Art ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2566   โดยงานนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาช...
กำเนิดราชกิจจานุเบกษา
15 มีนาคม 2023

15 มีนาคม 2401 – กำเนิดราชกิจจานุเบกษา หนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของสมัยนั้น และยังเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการ ให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน   ปัจจุบันประกาศ...
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 ตุลาคม 2022

1 ตุลาคม 2411 – วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 เวลาทุ่มเศษ วันนั้นเป็นวันมหาปวารณา รวมพระชนมพรรษา 64 พรรษา...
17 มกราคม 2022

17 มกราคม – วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ต่อมามีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้พิจารณาเห็นชอบด้วย จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวัน...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
18 ตุลาคม 2019

นายกฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์วัดโสมนัส พอใจอภิปรายงบวันแรก

วันนี้ (18 ตุลาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร โดยมีประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่า...
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 ตุลาคม 2019

18 ตุลาคม 2347 – วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2347 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ทรงแตกฉานในพระพุทธศาสนา ทรงรอบรู้หลายภาษา ท...
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 ตุลาคม 2019

1 ตุลาคม 2411 – วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 เวลาทุ่มเศษ วันนั้นเป็นวันมหาปวารณา รวมพระชนมพรรษา 64 พรรษา...


X
Close Advertising