×

18 ตุลาคม 2347 – วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2019
  • LOADING...
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2347 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ทรงแตกฉานในพระพุทธศาสนา ทรงรอบรู้หลายภาษา ทั้งภาษาบาลีสันกฤต มคธ ละติน อังกฤษ และฝรั่งเศส ทรงใช้ภาษาอังกฤษศึกษาหาความรู้แขนงต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ที่ทรงทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ได้อย่างแม่นยำ ภายหลังจึงมีการยกย่องพระองค์ให้เป็น ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories