×

ผลึกเหลวในอวกาศ (TLC)

TLC
23 พฤษภาคม 2024

งานวิจัยผลึกเหลวไทยเตรียมขึ้นไปสถานีอวกาศฯ ต้นปี 2025

งานวิจัยผลึกเหลวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับ NASA และหน่วยงานต่างๆ เตรียมเดินทางขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติกับภารกิจ CRS-32 ของบริษัท SpaceX ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะวิจัยโครงการการทดลองผลึกเหลวในอวกาศ หรือ TLC (Thailand Liquid Crystals in Space) นำโดย รศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม หัวหน้าโค...


X
Close Advertising