×

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

4 กรกฎาคม 2024

‘เจ้าสัวเจริญ’ เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของเสริมสุข หุ้นละ 63 บาท ก่อนนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นไทย

บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในสัดส่วน 64.67% ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือ SSC ได้แจ้งความประสงค์ว่าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโซ วอเตอร์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ของ เจ้า...
9 ธันวาคม 2017

ธุรกิจ-เศรษฐกิจไทย 2017 คือปีแห่งการต้องคิดใหม่ (ก่อนจะไม่มีโอกาสให้คิดอีกต่อไป)

12 เดือนของปี 2560 นี้ เป็น 12 เดือนที่พิเศษกว่าปีอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ประเทศไทยพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม ปี 2559 ความเศร้าโศกอาลัยปกคลุมไปทุกตารางนิ้วของสยามประเทศ ไม่เพียงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจิตใจผู้คนในสังคม ปัจจัยนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่มากที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว บางแห่งก็ปรับตัวทัน บางแห่งก็ต้องปิดตัวและเห...


X
Close Advertising