×

นิคม ไวยรัชพานิช

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
29 มีนาคม 2022

ชัชชาติควงนิคม อดีตประธานวุฒิสภา ลงพื้นที่หนองจอก เสนอแนวคิด ‘ผู้ว่าฯ สัญจร’ ลงพื้นที่กระตุ้นการทำงานของสำนักงานเขต

วันนี้ (29 มีนาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนเขตหนองจอก ที่สภากาแฟเพื่อนชัชชาติ ร้านมาซิมเบิ่ง หมู่บ้านอมรทรัพย์ พบปัญหาหลายด้าน เช่น น้ำท่วมขังรอการระบาย การจัดเก็บขยะ การจราจรติดขัด ขาดแคลนระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนบริการทางด้านสาธารณสุข โรงเรียนอนุบาล และพื้นที่สีเขียวคุณภาพ   ชัชชาติ...

Close Advertising