×

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

9 พฤศจิกายน 2022

ประยุทธ์ ตั้ง ‘ไตรรงค์ สุวรรณคีรี’ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หลังลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 289/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบีย...

...
X
...
Close Advertising