×

เศรษฐาตั้ง ‘นฤมล ภิญโญสินวัฒน์’ เป็นที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย หลังลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2023
  • LOADING...
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

วันนี้ (3 ตุลาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

 

ดังนั้น เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

สำหรับนฤมลเป็นอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีต สส. พรรคพลังประชารัฐ มีบทบาทในการนำทัพเลือกตั้ง สส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ก่อนตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ (2 ตุลาคม)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising