×

ทวีศักดิ์ คิ้วทอง

4KINGS2
29 พฤศจิกายน 2023

จัดตำรวจ คฝ. เฝ้าระวัง 11 จุดเสี่ยงเด็กตีกัน ช่วงหนัง ‘4KINGS2’ ฉายในโรงภาพยนตร์

วันนี้ (29 พฤศจิกายน) ทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศ เครือข่ายสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัย และวางแผนจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่ไม่หวังดี ในช่วงที่มีการฉายภาพ...

Close Advertising