×

ตรวจคนเข้าเมือง

17 กรกฎาคม 2019

สนามบินเกาหลีใต้เปิดระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติขาออกโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

จากการรายงานของเว็บไซต์ Imagine your Korea เผยว่านับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศเกาหลีใต้ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, คิมแฮ, คิมโพ, เชจู และแทกู รวมไปถึงท่าเรือปูซาน สามารถใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าได้    ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี...
15 กันยายน 2017

ไทยควรโอบรับผู้ลี้ภัยในฐานะ ‘มนุษย์’ หรือ ‘พลเมืองชั้นสอง’

     สงครามกลางเมืองที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง ศาสนา ไปจนถึงเชื้อชาติ ทำให้เกิดการอพยพของ ‘ผู้ลี้ภัย’ ที่กลายเป็นประเด็นระดับโลก เพราะโลกปัจจุบันกำลังเผชิญสงครามกลางเมืองในซีเรีย เยเมน ความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาในเมียนมา ปากีสถาน ไปจนถึงบางประเทศในทวีปแอฟริกา ประชาชนจากรัฐที่เผชิญกับสงครามจึงหลบหนีมายัง...
14 กันยายน 2017

คนไทยเลิกกรอก ‘ใบ ตม.6’ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กันยายนนี้เป็นต้นไป

     เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีการพิจารณาเรื่องการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเสรีภาพในการเดินทางตามรัฐธรรมนูญ อำนวยความสะดวก และลดภาระให้กับผู้เดินทางสัญชาติไทย       ซึ่งรัฐบาลจะเพิ่มความสะดวกให้คนไทยในการเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทยโดย...