×

ซูการ์โน มะทา

21 ธันวาคม 2023

ประชาชาติยืนยันไม่รับสมรสเท่าเทียม ชี้ขัดหลักอิสลาม บอกต้องเป็นชาย-หญิงเท่านั้น หวั่น 30 ปีข้างหน้ามีแต่ผู้สูงอายุ

วันนี้ (21 ธันวาคม) ที่รัฐสภา ซูการ์โน มะทา สส. จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ กล่าวอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ทั้ง 4 ฉบับว่า วันนี้เราทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนประชาชนศาสนาอิสลาม และตัวแทนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สนับสนุนพรรคตั้งแต่การเลือกตั้ง ว่าเราไม่เห็นด้วย และจะไ...


X
Close Advertising