×

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

15 เมษายน 2024

ชัยธวัชเดินสายทำบุญเชียงใหม่ รับฟังปัญหากลุ่ม อปพร.-ชรบ. ให้ก้าวไกลรับไปผลักดัน

วันนี้ (15 เมษายน) ชัยธวัช ตุลาธน สส. แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย สมดุลย์ อุตเจริญ สส. เชียงใหม่ เขต 7 พรรคก้าวไกล เดินสายทำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อำเภอฝางและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน ‘วันพญาวัน’ หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา   ในการนี้ชัยธวัชและสมดุลย์ได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง-พระนางสามผ...

X
Close Advertising