Menu

ชัยชาญ ช้างมงคล

26 มิถุนายน 2019

2 รัฐมนตรีรัฐบาล คสช. ไม่หนีสภา มาตอบกระทู้ถามสดสภาเลือกตั้งครั้งแรก

ที่หอประชุมใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยวาระสำคัญวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของสภาผู้แทนฯ ชุดที่ 25 ที่มาจากการเลือกตั้ง ได้มีการตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงเป็นรัฐมนตรีที่ต้องทำหน้าที่ต่อใน ครม. เดิมที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘รัฐบาลคสช.’   โดย 2 รัฐมนตรี...
19 มกราคม 2018

เปิดกรุนาฬิกา ครม. ประยุทธ์ 5

  ถึงคิวที่ ป.ป.ช. เปิดกรุรัฐมนตรีใหม่ ครม. ประยุทธ์ 5 จำนวน 18 คน ทั้ง ครม. หน้าใหม่ป้ายแดง 10 คน และหน้าเก่าสลับเก้าอี้ 8 คน เมื่อจุดสนใจของบัญชีทรัพย์สินเปลี่ยนจากเงินและสินทรัพย์ เป็นนาฬิกา  THE STANDARD จึงรวบรวมนาฬิกาในตู้ ของบรรดารัฐมนตรีใหม่มาให้ชมกัน     ภาพประกอบ: ...
19 มกราคม 2018

เปิดตู้เซฟ ครม. ประยุทธ์ 5 รมช. ศึกษา หนี้ท่วม 66 ล้าน สุวพันธุ์ แจงละเอียด นาฬิกา-ไอโฟน

วันนี้ (19 มกราคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือ ครม. ประยุทธ์ 5 จำนวน 18 ราย   นอกจากนี้ยังเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรณีรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ...
30 พฤศจิกายน 2017

ส่องทำเนียบในวันรัฐมนตรีใหม่ ครม. ประยุทธ์ 5 ถ่ายรูปประจำตัวก่อนเข้าถวายสัตย์

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลได้จัดเตรียมห้องสีเหลืองภายในตึกสันติไมตรีเพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพ ทำประวัติ และทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีใหม่ให้กับรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ใน ‘ครม. ประยุทธ์ 5’ โดยมีสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลติดตามบรรยากาศอย่างคึกคัก   ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลได้จัดรถตู้จำนวน ...