×

ประยุทธ์ดูนิทรรศการกลาโหมผลิตยุทโธปกรณ์ในประเทศ บอกสื่อ “สนใจโครงสร้างการพัฒนาบ้าง ไม่ใช่สนแต่การเมืองอย่างเดียว”

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (28 มีนาคม) บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. รักษาการเป็นครั้งที่ 2 

 

ก่อนการประชุมนั้น พล.อ. ประยุทธ์ เดินเข้าตึกสันติไมตรีหลังนอกตั้งแต่ เวลา 08.48 น. เข้าไปยังห้องโถงเพื่อชมนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ) และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ได้ทำการวิจัย พัฒนา และผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริงในกองทัพด้วยราคาที่ต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมี พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะผู้บริหารกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วย

 

พล.อ. ประยุทธ์กล่าวภายหลังเข้าดูนิทรรศการกับสื่อมวลชนว่า “สนใจโครงสร้างการพัฒนาบ้างนะ ไม่ใช่สนใจแต่การเมืองอย่างเดียว”

 

การประชุม ครม. ในวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบเหงา โดยมีรัฐมนตรีลาราชการจำนวน 6 คนคือ ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

     

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising