×

‘ประวิตร’ เป็นตัวแทนประยุทธ์ ร่วมประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน ที่กัมพูชา ย้ำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2022
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อม พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ. สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) ณ เมืองเสียมราฐ โดยมีสมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นประธานการประชุม

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการดำรงความร่วมมือด้านความมั่นคง และเห็นความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ทั้งด้านการก่อการร้าย อาชญกรรมข้ามแดนในรูปแบบต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความขัดแย้งทางการเมือง และข้อพิพาททางเขตแดนที่เสี่ยงต่อการใช้กำลังทางทหาร นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเข้ามามีอิทธิพลต่อกรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาค โดยความร่วมมือของอาเซียน

 

พล.อ. ประวิตรได้เสนอมุมมองของไทยต่อประเด็นด้านความมั่นคงของภูมิภาค โดยการพัฒนากลไก ADMM 3 ข้อ ได้แก่

 

  1. การจัดระเบียบความร่วมมือที่มีอยู่ออกเป็นกลุ่มงาน เพื่อความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรทางทหาร 
  2. การขยายบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียน ตอบสนองความท้าทายข้ามพรมแดน 
  3. การปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาค ควรเป็นไปอย่างสมดุล สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย พร้อมย้ำ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน จะทำให้สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง และเกิดประโยชน์กับอาเซียนอย่างแท้จริง

 

บ่ายวันเดียวกัน พล.อ. ประวิตรได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและการแสวงโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายและความมั่นคงทางทะเล 

 

ทั้งนี้ ประเทศไทยย้ำให้ความสำคัญกับบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค การสนับสนุนร่วมมือกันที่เป็นรูปธรรมในมิติต่างๆ บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงหลักการเปิดกว้าง โปร่งใส เคารพอธิปไตยและกฎกติกาสากล 

 

ต่อจากนั้นได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดียอย่างไม่เป็นทางการ โดยไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของอินเดียในภูมิภาค และพร้อมสนับสนุนการจัดการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับอินเดียในปี 2023

 

นอกจากนี้ พล.อ. ประวิตรได้พบและหารือทวิภาคีกับ ริชาร์ด มาร์เลส รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารของทั้งสองประเทศที่ลึกซึ้งและมีพัฒนาการ ทั้งด้านการฝึกศึกษา ความร่วมมือทางทหารภายใต้กรอบความร่วมมือ ADMM และ ADMM-Plus และต้องการยกระดับความร่วมมือให้มากขึ้นโดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกัน 

 

ทั้งนี้ ไทยตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยหวังว่าจะมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising