×

จอน อึ้งภากรณ์

ประชาธิปไตย
15 ธันวาคม 2021

สภาฯ ตีตก พ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช. หลังภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอ ยิ่งชีพย้ำ จะยังเดินหน้าทวงคืนประชาธิปไตยปกติกลับมา

วันนี้ (15 ธันวาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. ที่เสนอโดย จอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,609 คน และร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...
จอน ให้ความเห็น กมธ. แก้ รธน. ย้ำ สสร. 200 คนต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
3 ธันวาคม 2020

จอน ให้ความเห็น กมธ. แก้ รธน. ย้ำ สสร. 200 คนต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

วันนี้ (3 ธันวาคม) จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เข้าให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช.... โดยยังคงยืนยันว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คนนั้น ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเล...
จอน อึ๊งภากรณ์
18 พฤศจิกายน 2020

จอน เชื่อร่าง iLaw ถูกตีตก เหตุซีกหนึ่งของสภาไม่อยู่กับความเป็นจริงของสังคมไทยปัจจุบัน

วันนี้ (18 พฤศจิกายน) จอน อึ๊งภากรณ์ ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับ iLaw กล่าวถึงภาพรวมต่อการชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาวานนี้ว่า พอใจกับการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในสภาส่วนใหญ่ แต่ไม่ค่อยพอใจกับการทำหน้าที่ของ ส.ว. บางคน เพราะมีลักษณะกล่าวหาในทางร้ายกับองค์กรที่ตนภูมิใจคือ iLaw เพราะองค์กรของตนทำในสิ่งที่ถูกต้องโปร่งใส และหากให้เหตุผลไม่เห็...
iLaw เสนอญัตติร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน เปิดให้สังคมถกเถียงได้ทุกประเด็น ออกแบบกติกาใหม่ที่ยอมรับร่วมกันได้
17 พฤศจิกายน 2020

iLaw เสนอญัตติร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน เปิดให้สังคมถกเถียงได้ทุกประเด็น ออกแบบกติกาใหม่ที่ยอมรับร่วมกันได้

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับของภาคประชาชน ที่เข้าแถลงหลักการและเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีผู้ร่วมลงรายชื่อกว่า 1 แสนคน ที่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และได้เล็งเห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญใ...
22 กันยายน 2020

iLaw เดินเท้าไปสภาฯ ยื่น 100,732 รายชื่อ แสดงเจตจำนงประชาชนขอ #แก้รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (22 กันยายน) จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และกลุ่มผู้สนับสนุน นัดรวมตัวกันใต้สถานี MRT เตาปูน ในเวลา 13.00 น. เพื่อเดินเท้าไปยังอาคารรัฐสภา เพื่อยื่นรายชื่อที่ได้มีการรวบรวมจำนวน 100,732 รายชื่อต่อประธานรัฐสภา แสดงเจตจำนงและใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญในการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ   โดยขบวนเริ่...
16 กันยายน 2020

ส.ว. ต้องมาจากเลือกตั้ง-นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. ไอลอว์และเครือข่าย ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญ นัด 22 ก.ย. ยื่น 7 หมื่นรายชื่อ

วันนี้ (16 กันยายน) จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และคณะ เดินทางมายังรัฐสภา เพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พร้อมแจ้งการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้สามารถรวบรวมได้จำนวนมากกว่า 70,000 ชื่อ เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎร นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว พิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรั...
15 มกราคม 2018

ภาคประชาชนล่าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกคำสั่ง คสช. 35 ฉบับที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพ

วันนี้ (15 ม.ค.) ที่ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เครือข่ายภาคประชาชน 24 กลุ่ม นำโดย นายจอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) รวมทั้งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม, ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค และอื่นๆ ร่วมแถลงประกาศเจตนารมณ์ทวงคืนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเ...

Close Advertising