×

สภาฯ ตีตก พ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช. หลังภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอ ยิ่งชีพย้ำ จะยังเดินหน้าทวงคืนประชาธิปไตยปกติกลับมา

โดย THE STANDARD TEAM
15.12.2021
  • LOADING...
ประชาธิปไตย

วันนี้ (15 ธันวาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. ที่เสนอโดย จอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,609 คน และร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่เสนอโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะ

 

สำหรับ พ.ร.บ.ฉบับที่เสนอโดย จอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชน ได้รับคะแนนเสียง เห็นด้วย 162 เสียง ไม่เห็นด้วย 234 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

 

ขณะที่ พ.ร.บ.ฉบับที่เสนอโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะ ได้รับคะแนนเสียง เห็นด้วย 157 เสียง ไม่เห็นด้วย 229 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

 

ด้าน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้ริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่เสนอโดย จอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชน แถลงข่าวภายหลังที่ประชุมสภาฯ ตีตกร่างกฎหมายว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่น้องประชาชนรู้สึกผิดหวัง เสียใจ และรู้สึกโกรธที่ ส.ส. ปัดตกกฎหมายของประชาชน และไม่แม้ที่จะรับสิ่งที่ประชาชนช่วยกันผลักดันเข้าชื่อและรณรงค์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกหลายร้อยครั้ง เพื่อนำรายชื่อมาเสนอต่อสภาฯ

 

ตลอดเวลาที่ได้ทำกิจกรรมรวบรวมรายชื่อของพี่น้องประชาชนในปี 2561-2562 ตนได้ยืนยันเสมอว่าสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดคือต้องการเห็นสภาฯ ที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของคณะรัฐประหาร ในช่วงปี 2560-2562 ถึงแม้ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ก็ยังตกอยู่ภายใต้คำสั่งของ คสช. เป็นใหญ่และอยู่ภายใต้ยุคที่ทหารอยากจะจับกุมประชาชนและนำไปคุมขังในค่ายทหารเมื่อใดก็ได้ อยากจะทำอะไรหรืออยากจะได้ทรัพยากรตรงไหนก็เพียงออกประกาศคำสั่ง คสช. ก็สามารถทำได้เลยโดยไร้การตรวจสอบ

 

ดังนั้นสิ่งที่ต้องการเห็นมากที่สุดคืออยากเห็น ส.ส. ที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาตรวจสอบอำนาจเหล่านี้ และฝันถึงวันที่จะได้เห็น ส.ส. ในสภาฯ อภิปรายและหยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่อยู่ตามประกาศ คสช. ฉบับต่างๆ ขึ้นมาพูดคุยและถกเถียง

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. นั้นเป็นเรื่องที่น่าดีใจ ที่ ส.ส. ทุกท่านต่างตระหนักถึงปัญหาและความไม่ชอบธรรมต่อประกาศของ คสช. แต่ท้ายที่สุดเมื่อผลการลงมติออกมาคือสภาฯ ไม่รับหลักการต่อร่างกฎหมาย ซึ่งในการอภิปรายครั้งนั้นไม่มี ส.ส. คนใดเลยที่อภิปรายว่าจะไม่รับหลักการ และไม่มี ส.ส. คนใดเลยที่บอกได้ว่าเหตุใดเราจึงจะให้อำนาจทหารควบคุมตัวประชาชนได้ 7 วันโดยไม่มีข้อกล่าวหา ไม่มีใครเลยที่บอกได้ว่าทำไมถึงให้มีคณะกรรมการพิเศษชุดหนึ่งขึ้นมาปิดกั้นเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีหมายศาล

 

ดังนั้นการลงมติในวันนี้จึงเป็นการลงมติโดยไม่มีเหตุผลใดรองรับและเป็นการประจาน ส.ส. ที่ไม่รับหลักการ และหากพี่น้องประชาชนรู้สึกเสียใจก็ขอให้ตระหนักว่าเรายังมีอำนาจสำคัญที่สามารถลงโทษผู้แทนราษฎรได้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป และขอให้จดจำว่า ส.ส. ท่านใดที่ลงมติไม่รับหลักการ และจะไม่เลือกบุคคลเหล่านั้นกลับเข้าสภาฯ อีก

 

อย่างไรก็ตาม มรดกจากคำสั่ง คสช. และหัวหน้า คสช. ยังคงจำเป็นที่จะต้องถูกตรวจสอบ ถูกรื้อถอน ไม่ว่าจะโดยอำนาจทางตรงที่มาจากประชาชนหรืออำนาจผ่านการเลือกตั้งให้ ส.ส. มาทำหน้าที่ และเราจะยังมีกิจกรรมรวมพลังกันต่อไป เพื่อทวงคืนระบอบประชาธิปไตยที่ปกติคืนมา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising