×

จอน ให้ความเห็น กมธ. แก้ รธน. ย้ำ สสร. 200 คนต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2020
  • LOADING...
จอน ให้ความเห็น กมธ. แก้ รธน. ย้ำ สสร. 200 คนต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

วันนี้ (3 ธันวาคม) จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เข้าให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…. โดยยังคงยืนยันว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คนนั้น ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หรือรูปแบบปาร์ตี้ลิสต์ ให้ประชาชนสมัครเป็นกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้เลือก สสร. จากนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมทั้งยืนยันว่ารูปแบบนี้จะทำให้ได้ สสร. จากประชาชนในระดับพื้นที่ เพราะประชาชนที่มาสมัครเป็น สสร. สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่าย เพื่อหาเสียงในพื้นที่ได้

 

จอน ยังกล่าวว่า สสร. กลุ่มนี้ สามารถแสดงความเห็นและความต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ ขั้นแรกคือตอนลงคะแนนเลือกกลุ่ม เช่น อาจจะมีกลุ่มที่สะท้อนความเห็นผ่านชุมชน ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีผู้สมัคร สสร. ที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิชุมชน

 

ทั้งนี้ ยังยืนยันว่า สสร. ไม่จำเป็นต้องมีนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลเหล่านี้ สสร. สามารถแต่งตั้งได้ เพราะ สสร. จะต้องสะท้อนความเห็นของประชาชน ในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญส่งไปยังคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะทำหน้าที่ในเชิงกฎหมาย โดยการร่างกฎหมายต่อไป

 

ส่วนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจะต้องมีการจัดทำกฎหมายลูกหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการจะพิจารณา แต่ย้ำว่าตามร่างของประชาชนที่เสนอให้ยกเลิกกฎหมายปฏิรูป เนื่องด้วยเป็นกฎหมายที่มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีไว้สำหรับเป็นกลไกแนวทางดำเนินการของรัฐบาลเลือกตั้งที่ คสช. ต้องการเห็น แต่ชี้ว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตย และเป็นมรดกของเผด็จการ เพราะการสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อำนาจเผด็จการต้องยกเลิกไปให้หมด

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising