×
62321

ภาคประชาชนล่าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกคำสั่ง คสช. 35 ฉบับที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพ

15.01.2018
  • LOADING...

วันนี้ (15 ม.ค.) ที่ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เครือข่ายภาคประชาชน 24 กลุ่ม นำโดย นายจอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) รวมทั้งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม, ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค และอื่นๆ ร่วมแถลงประกาศเจตนารมณ์ทวงคืนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศภายใต้หัวข้อ ‘ปลดอาวุธ คสช. ทวงคืนสถานการณ์ปกติ’ ด้วยการเสนอร่างกฎหมายให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. 35 ฉบับ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน เสรีภาพสื่อ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิชุมชน

 

โดยเครือข่ายจะรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอ ‘ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ…..’ เพื่อยื่นร่างกฎหมายต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้งต่อไป และหวังว่ารัฐสภาชุดต่อไปที่มาจากการเลือกตั้งอาจมีบทบาทที่จะหยิบยกประกาศและคำสั่งแต่ละฉบับขึ้นมาทบทวนได้ใหม่

 

ทั้งนี้เว็บไซต์ของ iLaw เปิดให้ประชาชนที่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวสามารถร่วมลงชื่อได้ที่เว็บไซต์ ilaw.or.th/10000sign

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories