×
396509

คุณภาพการศึกษา

14 กันยายน 2020

ประวิตรประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เน้นคุณภาพการศึกษา ลดเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (14 กันยายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มอบหมายให้สำนัก...
18 มิถุนายน 2018

บัณฑิตใหม่ปี 60 เตะฝุ่น 1.7 แสนคน

    อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หมายเหตุ: ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560 คือผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาพประกอบ: Tanya S. / Pantitra H....
18 มิถุนายน 2018

บัณฑิตใหม่ปี 60 เตะฝุ่นทะลุ 1.7 แสนคน สถานการณ์แรงงานไทยที่ยังน่าห่วง

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่ามีจำนวนคนว่างงานที่จบปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 170,900 คน จากจำนวนผู้ว่างงานรวม 4.02 แสนคน ซึ่งปัญหาบัณฑิตใหม่ตกงาน เป็นเรื่องซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี แต่สถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต...