Menu

คำขวัญวันเด็ก

11 มกราคม 2019

วันเด็กไทยทำไมมีแค่คำขวัญ สำรวจวันเด็กโลกสากล ทำอะไรกันบ้าง?

วันเด็กแห่งชาติในยุคเริ่มแรกของไทยไม่ใช่วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมอย่างปัจจุบัน ขณะที่การกำหนดให้มี ‘วันเด็ก’ ก็เป็นผลมาจากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2498   ในปีนั้นประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศต่างจัดงานฉลองวันเด็กของประเทศตัวเองขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น   งานวันเด็กแห่งชาติของไทยจั...
14 ธันวาคม 2018

‘เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ’ ประยุทธ์มอบคำขวัญวันเด็กปี 2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า   ‘เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ’   ขณะที่การจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดย กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในชื่อว่...
22 ธันวาคม 2017

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

เสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในแต่ละปี ถูกกำหนดให้เป็น ‘วันเด็กแห่งชาติ’ ซึ่งในปี 2561 กางปฏิทินแล้วตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม   และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆ ปีที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและผู้ใหญ่ของบ้านเมือง จะมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศชาติ   สำหรับปี 2561 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา น...