×

คณะรัฐมนตรี

1 มิถุนายน 2020

18 กรรมการบริหารพลังประชารัฐยื่นลาออก เปิดศึกเขย่าเก้าอี้ ครม.

การเปิดเกมยื่นหนังสือลาออกของทั้ง 18 กรรมการบริหาร จากจำนวน 34 คน ไม่ได้ถือว่าอยู่เหนือความคาดหมาย เพราะกระแสความต้องการปรับเปลี่ยนทีมบริหาร โดยเฉพาะหัวหน้าพรรค อุตตม สาวนายน และเลขาธิการพรรค สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มีมาโดยตลอด ปรากฏข่าวเขย่าและขย่มเปิดศึกในกันอยู่เป็นระยะ วัดพลังกันเป็นระลอก โดยมีตัวละครทางการเมืองสำคัญอย่างสี่กุมารและสามมิตร ที่เคย...
26 พฤษภาคม 2020

ครม. รับทราบข้าราชการที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา

วันนี้ (26 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. รับทราบเจตนารมณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่ 2/2563 เรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (กรณีข้าราชการ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดคว...
26 พฤษภาคม 2020

ครม. เคาะเยียวยากลุ่มเปราะบางโควิด-19 ‘เด็ก-คนชรา-ผู้พิการ’ เดือนละ 1 พันบาท 3 เดือน

วันนี้ (26 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     โดยกลุ่มเปรา...
19 พฤษภาคม 2020

ครม. เคาะ 10 กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เธียรชัย อดีต กรธ. นั่งประธาน

วันนี้ (19 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม 10 คน โดยมีรายชื่อดังนี้   เธียรชัย ณ นคร (อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) เป็นประธานกรรมการ  นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านก...
19 พฤษภาคม 2020

พุทธิพงษ์ แจงขยายการบังคับใช้ กม. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางมาตราออกไป 1 ปี

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ว่า    สาระสำคัญคือการขยายเวลาการบังคับใช้บทบัญญัติบางมาตราของ พ.ร.บ. คุ...
13 พฤษภาคม 2020

ศิริกัญญา ก้าวไกล ชี้รัฐบาลโอนงบฯ หลุดเป้า ได้ต่ำกว่าแสนล้าน เหตุไม่เกลี่ยก่อนกู้ หน่วยงานไม่พยายาม

วันนี้ (13 พฤษภาคม) ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวว่า จากกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (12 พฤษภาคม) หลังจากที่มีการนำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปรับฟังความคิดเห็น สำนักงบประมาณได้แจ้งว่ามีการปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบฯ ลงจำนวน 11,942 ล้านบาท จากผลการพิจารณาตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอ...
12 พฤษภาคม 2020

ดีอีเอส เสนอ ครม. ออกพระราชกฤษฎีกา เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บางหมวดออกไปอีก 1 ปี

วันนี้ (12 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 5 การร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 บทกำหนดโทษ และความใ...
12 พฤษภาคม 2020

ครม. เห็นชอบโอนงบรายจ่ายฉุกเฉิน 8.8 หมื่นล้านบาท – ปรับงบปี 64 สู้โควิด-19

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย 8.84 หมื่นล้านบาท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอเพื่อตั้งงบฉุกเฉิน พร้อมปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19      นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเ...
12 พฤษภาคม 2020

ครม. อนุมัติขยายโควตานำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป แก้ปัญหาขาดวัตถุดิบในประเทศ ยันไม่กระทบเกษตรกร

วันนี้ (12 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการใช้มันฝั่งสดเพื่อแปรรูปปีละ 150,000-200,000 ตัน ซึ่งมากกว่าผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศเฉลี่ยปีละ 100,000-120,000 ตัน หรือร้อยละ 60 ของปริมาณความต้องการใช้ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2562) มีอัตราความต้องการใช้มันฝรั่งภายในประเทศเพิ่มขึ้น ร้...
12 พฤษภาคม 2020

ครม. อนุมัติพระราชกฤษฎีกาให้จัดเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต 4 ใหม่ หลังผู้แทนฯ เพื่อไทยเสียชีวิต

วันนี้ (12 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้   สืบเนื่องจ...

Close Advertising