×
484507

คณะรัฐมนตรี

รวมมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระลอกเมษายน 64
5 พฤษภาคม 2021

รวมมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระลอกเมษายน 64

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (5 พฤษภาคม) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่ต่อเนื่องจากมาตรการเยียวยาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสอง   THE STANDARD รวบรวมมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร...
ครม. ไฟเขียว ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. ให้ออมสิน-ธ.ก.ส. พักชำระหนี้-ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน
5 พฤษภาคม 2021

ครม. ไฟเขียว ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. ให้ออมสิน-ธ.ก.ส. พักชำระหนี้-ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน

วันนี้ (5 พฤษภาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับ ยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที ดังนี้   มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่  &n...
ครม. เคาะจ่าย 2,000 บาท ‘เราชนะ-ม33’ คลอด E-Voucher ใช้จ่าย 7,000 บาทต่อคน ต่ออายุ ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3
5 พฤษภาคม 2021

ครม. เคาะจ่าย 2,000 บาท ‘เราชนะ-ม33’ คลอด E-Voucher ใช้จ่าย 7,000 บาทต่อคน ต่ออายุ ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (5 พฤษภาคม) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะเร่งด่วน ได้แก่    โครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน โดยเป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัป...
ครม. เคาะ ‘6 มาตรการ’ เยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระลอก 3 ฉบับเร่งด่วน
5 พฤษภาคม 2021

ครม. เคาะ ‘6 มาตรการ’ เยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระลอก 3 ฉบับเร่งด่วน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (5 พฤษภาคม) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้   มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะเร่งด่วน ได้แก่    1. โครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน โดยเป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือให้ประ...
โอนอำนาจให้นายกฯ 31 พ.ร.บ. แก้โควิด-19 มีอะไรบ้าง
27 เมษายน 2021

KEY MESSAGES: โอนอำนาจให้นายกฯ 31 พ.ร.บ. แก้โควิด-19 มีอะไรบ้าง

วันนี้ (27 เมษายน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่ง...
ครม. โอนอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวใน 31 พ.ร.บ. แก้ปัญหาโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ
27 เมษายน 2021

BREAKING: ครม. โอนอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวใน 31 พ.ร.บ. แก้ปัญหาโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (27 เมษายน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่ง...
ครม. ไฟเขียว เพิ่มค่าพาหนะในการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งทางบก-ทางเรือ-อากาศยานปีกหมุน
27 เมษายน 2021

ครม. ไฟเขียว เพิ่มค่าพาหนะในการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งทางบก-ทางเรือ-อากาศยานปีกหมุน

วันนี้ (27 เมษายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 3) โดยมีสาระสำคัญคือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ยกเลิกนิยามเดิมของคำว่า ‘ค่าใช้จ...
10 เมษายน 2021

ชมคลิป: ไขร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร

ไขร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร   เมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะรัฐมนตรีได้มีการผ่านร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมีประเด็นน่าจับตาหลายข้อ โดยเฉพาะประเด็นด้านความมั่นคง ที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อาจไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหาย   ใครได้ ใครเสีย มองเรื่องนี้กับ รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แล...
พิษโควิด-19 รอบใหม่ รัฐมนตรีลาประชุม ครม. 10 คน นายกฯ กำชับ ครม. รับผิดชอบตัวเอง
7 เมษายน 2021

พิษโควิด-19 รอบใหม่ รัฐมนตรีลาประชุม ครม. 10 คน นายกฯ กำชับ ครม. รับผิดชอบตัวเอง

วันนี้ (7 เมษายน) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาลเงียบเหงาลงกว่าปกติจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดในหลายคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ   พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ยอมรับว่ากัง...
ครม. เห็นชอบจ่ายค่าตอบแทน อสม. 3 เดือน วงเงิน 1,575 ล้านบาท กำชับฉัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุม
31 มีนาคม 2021

ครม. เห็นชอบจ่ายค่าตอบแทน อสม. 3 เดือน วงเงิน 1,575 ล้านบาท กำชับฉัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุม

วันนี้ (31 มีนาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575 ล้านบาท ...