×

คณะรัฐมนตรี

10 กรกฎาคม 2020

สมคิด ถอดใจปมปรับ ครม. ฝากนายกฯ ยึดบ้านเมืองเป็นหลัก ใครจะมา-จะไปเป็นเรื่องปกติ

วันนี้ (10 กรกฎาคม) นายกรัฐมนตรี ยกเลิกการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ โดยเลือกที่จะเรียกประชุมทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชุดต่างๆ แทน    สอดรับกับกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีที่ชัดเจนขึ้น หลังนายกรัฐมนตรียอมรับเมื่อวานนี้ (9 กรกฎาคม) ว่าจะมีการปรับ ครม. โดยทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจถูกคาดหมายและจับตาว่าจะถูกปรับมากที่สุด   วันนี้ ...
8 กรกฎาคม 2020

เปิดสาระสำคัญ ‘ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต’ หลัง ครม. มีมติเห็นชอบให้เสนอสภาฯ

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แล้ว   เหตุผลหลักคือ เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัต...
8 กรกฎาคม 2020

ครม. เคาะ 900 ล้านบาท สมทบจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ไทยจัด MotoGP ปี 2564-2568

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ไทยเสนอตัวจัดการแข่งขัน MotoGP ของปี 2564-2568 รวม 5 ปีต่อเนื่อง อีกทั้งยังเห็นชอบกรอบวงเงินเพื่อสมทบค่าลิขสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน 5 ปี ร้อยละ 50 ของค่าลิขสิทธิ์วงเงินทั้งสิ้น 900 ล้านบาท จากค่าลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น 50 ...
8 กรกฎาคม 2020

เงินกู้ 4 แสนล้าน ครม. เคาะฟื้นฟูรอบแรก 9.2 หมื่นล้าน ทำเสร็จทันผ่านแล้ว 5 โครงการ เน้นอบรม-จ้างงานท้องถิ่น

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม. เห็นชอบผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ซึ่งได้พิจารณาโครงการภายใต้แผนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19   โดยการอนุมัติครั้งนี้เป็นรอบที่ 1 โดยมีก...
8 กรกฎาคม 2020

BREAKING: ครม. มีมติเห็นชอบให้เสนอร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ให้สภา เพื่อรับรองสิทธิให้กับคู่ชีวิต

วันนี้ (8 กรกฎาคม) เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (...
5 กรกฎาคม 2020

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชน ควรปรับ ครม. ทั้งคณะ ชี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง ‘ปรับ ครม.?’ โดยจากการสำรวจเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 43.09% ระบุว่าควรปรับ ครม. ทั้งคณะ เพราะการบริหารงานที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด และอยากให้ท่...
2 กรกฎาคม 2020

แบงก์ชาติอนุมัติ 27 ก.ค. สถาบันการเงินหยุดชดเชยสงกรานต์ตามมติ ครม.

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์   ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   ...
30 มิถุนายน 2020

กระทรวงพลังงานหวัง ครม. อนุมัติ 3 มาตรการช่วยเศรษฐกิจ

วันนี้ (30 มิถุนายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมาตรการช่วยเศรษฐกิจ ‘พลังงานสร้างไทย’ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน    การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น 1.1 การส่งเสร...
30 มิถุนายน 2020

ครม. เห็นชอบแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 นายกฯ ย้ำ สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใกล้ตัว

วันนี้ (30 มิถุนายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) เนื่องจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ได้หมดวาระแล้ว ทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้จัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4...
30 มิถุนายน 2020

สนธิรัตน์บอกไม่อยากพูดเรื่องการเมือง เผยนายกฯ ยังไม่คุยเรื่องปรับ ครม.

วันนี้ (30 มิถุนายน) สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีซูเปอร์โพลออกมาชื่นชมการทำงานของ 4 กุมารว่า ไม่อยากพูดเรื่องการเมือง ตอนนี้อยากให้เน้นไปที่การทำงานมากกว่า เพราะขณะนี้หัวใจสำคัญคือการเร่งรัดการทำงานเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 โดยวันนี้กระทรวงพลังงานจะนำเรื่องโควิด-19 เข้าส...