×

ข้าราชการพลเรือน

ขึ้นเงินเดือน ‘ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ’
5 พฤศจิกายน 2023

นายกฯ สั่งศึกษาความเป็นไปได้ ขึ้นเงินเดือน ‘ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ’ รายงานความคืบหน้า ครม. ภายใน พ.ย. นี้

วันนี้ (5 พฤศจิกายน) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   สำหรับสาระสำคัญระบุว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ...
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1 พฤศจิกายน 2023

กลุ่ม รพ.สต. 100 คน บุกยื่นหนังสือถึงสมศักดิ์ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ.

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือร้องเรียนจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) (รพ.สต.) จำนวนกว่า 100 คน นำโดยสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) กรณีขอให้รัฐบ...
นัทรียา ทวีวงศ์
11 ตุลาคม 2022

ครม. แต่งตั้งเลขาธิการ ปปง. คนใหม่ นัทรียาขึ้นรองเลขาธิการนายกฯ ต่ออายุอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานอีก 1 ปี

วันนี้ (11 ตุลาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้    การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)    ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตร...
ข้าราชการพลเรือน
20 กันยายน 2022

ครม. เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. เพิ่ม ‘โรคจิต’ เป็นลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน

วันนี้ (20 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ...
1 เมษายน ‘วันข้าราชการพลเรือน’ นายกฯ ขอมีหัวใจศรัทธา ยึดถือจริยธรรม ส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ
1 เมษายน 2021

1 เมษายน ‘วันข้าราชการพลเรือน’ นายกฯ ขอมีหัวใจศรัทธา ยึดถือจริยธรรม ส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

วันนี้ (1 เมษายน) พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่า เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ...
21 มิถุนายน 2019

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปี สามารถรับราชการต่อได้

เมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเส...
18 ธันวาคม 2018

ไก่อู พ้นจากสถานะข้าราชการทหาร เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการพลเรือน เต็มตัว

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้ได้รับทราบมติคณะกรรมการ​ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งได้อนุมัติรับโอน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด​ ข้าราชการทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ​ ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์   ก่อนหน้านี้ เสธ. ไก่อู ห...

Close Advertising