×

การเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก

Pet Parent
23 มีนาคม 2024

ทาสทั้งหลายฟังให้ดี! ครอบครัวไทยยุคใหม่นิยมเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก จนยอมทุ่มเงินเปย์ 1-2 หมื่นบาทต่อปี

ในยุคสมัยที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ผู้คนโหยหาความอบอุ่นและเพื่อนร่วมทาง สัตว์เลี้ยงจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนไทยมากขึ้น เทรนด์ Pet Parent หรือการเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความเอาใจใส่ที่ผู้คนมีต่อสัตว์เลี้ยง เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว   จากผลสำรวจของ The 1...

X
Close Advertising