×

การละเมิดอธิปไตย

เกาหลีเหนือ
21 พฤศจิกายน 2021

เกาหลีเหนือปฏิเสธมติ UN ประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ ชี้เป็นการละเมิดอธิปไตยและมุ่งทำลายภาพลักษณ์จากกองกำลังฝ่ายศัตรู

กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการณ์ปฏิเสธมติของคณะกรรมการที่ 3 (Third Committee) แห่งสหประชาชาติ (UN) ที่ประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเกาหลีเหนือ โดยชี้ว่า มติดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยขั้นร้ายแรง และมุ่งทำลายภาพลักษณ์อันทรงเกียรติของเกาหลีเหนือ   ท่าทีของเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการที่ 3 ของสมัชชาใหญ่สหประชาช...

Close Advertising