×

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

26 ตุลาคม 2019

Twitter เปิดตัวบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp ป้องกันการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเอง

วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสุขภาพจิตโลก ปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย เนื่องจากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเกือบ 800,000 คน หรือมีผู้ที่ฆ่าตัวตาย 1 คน ทุกๆ 40 วินาที และการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิตของคนที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปีทั่วโลก   ถึงแม้การป้องกันการ...
8 กันยายน 2017

คนไทยฆ่าตัวตาย 2 ชั่วโมง ต่อ 1 คน แพทย์แนะนำรับฟังและเคียงข้าง เพราะ ‘เพียงนาที ชีวิตเปลี่ยน’ ได้

     วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ ‘วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก’ (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย      ปัญหาการฆ่าตัวตายไม่เคยหมดไปจากสังคมไหน แม้แต่สังคมไทย ที่นับวันยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การ...

X
Close Advertising