×

Twitter เปิดตัวบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp ป้องกันการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเอง

26.10.2019
  • LOADING...

วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสุขภาพจิตโลก ปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย เนื่องจากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเกือบ 800,000 คน หรือมีผู้ที่ฆ่าตัวตาย 1 คน ทุกๆ 40 วินาที และการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิตของคนที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปีทั่วโลก

 

ถึงแม้การป้องกันการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องยาก แต่การที่ได้เห็นและได้ยินเสียงของคนที่กำลังต่อสู้กับสุขภาพจิตของตนเองคือสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 

ด้วยเหตุนี้ Twitter ร่วมมือกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย (@Samaritans_Thai) เปิดตัวบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตนเองในประเทศไทย

 

#ThereIsHelp เป็นบริการแจ้งเตือนบนทวิตเตอร์ที่มีบริการผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพยายามทำให้กลุ่มคนเหล่านี้กล้าที่จะบอกเล่าปัญหาและขอความช่วยเหลือในยามต้องการ เมื่อมีการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ‘ฆ่าตัวตาย’ หรือ ‘ทำร้ายตนเอง’ บน Twitter ในประเทศไทย จะมีการแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยปรากฏในผลการค้นหา เพื่อเป็นการทำให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงกล้าขอความช่วยเหลือ โดยในการแจ้งเตือนจะมีเบอร์ติดต่อ ของสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย (@Samaritans_Thai) และเบอร์ติดต่อสายด่วนของกรมสุขภาพจิต (@PR_dmh)

 

บริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp เปิดมาแล้ว 2 ปี ขณะนี้มีการใช้ใน 17 ประเทศและดินแดน ได้แก่ ออสเตรเลีย, บราซิล, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ฟิลิปปินส์, สเปน, สวีเดน, สิงคโปร์, ไทย, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และมีแผนขยายความช่วยเหลือนี้เพิ่มเติมในอนาคต

 

ทั้งนี้ Twitter มีแบบฟอร์มการรายงานเฉพาะที่จัดทำขึ้นสำหรับคนกำลังคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบรายงานเหล่านี้ เมื่อใดที่ได้รับรายงานว่า มีคนกำลังคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง จะมีการติดต่อไปหาผู้ที่ได้ส่งรายงานนั้น และแจ้งให้พวกเขาทราบว่า มีคนกำลังห่วงใยอยู่ ตลอดจนแจ้งว่า พวกเขากำลังตกอยู่ในความเสี่ยง เราจะให้ความช่วยเหลือทั้งทางออนไลน์และโทรศัพท์สายด่วน รวมถึงพยายามทำให้พวกเขากล้าขอความช่วยเหลือในยามที่ต้องการ

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising