×

กัญชง

18 กันยายน 2022

รัฐบาลแจง แม้ พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่มีกฎหมายอื่นควบคุมการใช้ให้เหมาะสมเพียงพอ

วันนี้ (18 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ออกจากวาระประชุมโดยให้มีการทบทวนร่างกฎหมายใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดกระแสความกังวลว่าจะไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาและกัญชงนั้น   รัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันมีกฎหมายที่ควบคุมการ...
15 กันยายน 2022

ชมคลิป: ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ระเบิดศึกการเมือง | THE STANDARD NOW

ร่วมพูดคุยกับ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เสนอญัตติถอนร่างเพื่อกลับไปพิจารณาใหม่ และ ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้   พบกันในรายการ THE STANDARD NOW กับ อ๊อฟ ชัยนนท์ วันนี้ 15 กันยายน เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube ของ ...
31 สิงหาคม 2022

กมธ.กัญชา ถกร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง เสร็จสิ้น เตรียมพิจารณาในสภา 14 ก.ย. เชื่อสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ทุกมิติ

วันนี้ (31 สิงหาคม) ที่รัฐสภา ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พร้อมด้วย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. แถลงถึงความคืบหน้าหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนว่า กมธ. ได้พิจารณาร่างกฎหมายดัง...
26 สิงหาคม 2022

ราชกิจจาฯ ประกาศแนวทางใช้กัญชา-กัญชงทำอาหาร เพิ่มหลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการ

วันนี้ (26 สิงหาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการควบคุมกัญชา 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คือ   1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงนามโดย สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ากา...
พิสิฐ ลี้อาธรรม และบัญญัติ เจตนจันทร์
24 มิถุนายน 2022

ส.ส. ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือขอประธานสภากำหนดพื้นที่อาคารรัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง

วันนี้ (24 มิถุนายน) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม พร้อมด้วย นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยัง ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ประธานรัฐสภากำหนดให้พื้นที่อาคารรัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง    โดย นพ.บัญญัติกล่าวว่า ตามที่ราชกิจจา...
ศูนย์กัญชา-กัญชง-กระท่อม
16 มิถุนายน 2022

มนัญญา เปิดตัวศูนย์กัญชา-กัญชง-กระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ ลุยแจกกัญชาล้านต้นสู่ครัวเรือนวันแรก

วันนี้ (16 มิถุนายน) มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้สร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสู่เกษตรกร สามารถช่วยยกระดับการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงดำเนินการวิ...
กลิ่น-ควันกัญชา กัญชง
15 มิถุนายน 2022

มีผลวันนี้! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง ‘กลิ่น-ควันกัญชา กัญชง’ เป็นเหตุรำคาญ

วันนี้ (15 มิถุนายน) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยม...
ขอปลูกกัญชา-กัญชง
13 มิถุนายน 2022

เปิดสถิติลงทะเบียนขอปลูกกัญชา-กัญชง

หลังการปลดกัญชา-กัญชงพ้นยาเสพติด มีผลบังคับใช้ได้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดให้ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ‘ปลูกกัญ’ (Plookganja)   ซึ่งข้อมูลถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไ...
กัญชา
8 มิถุนายน 2022

10 ข้อควรระวังใช้ผลิตภัณฑ์ ‘กัญชา’ หลังปลดล็อกแล้ววันนี้

หลังจากวันนี้ (9 มิถุนายน) กัญชาทุกส่วน รวมถึง ‘ช่อดอกซึ่งมี THC สูง’ ได้ถูกปลดล็อก จะไม่ถูกกำกับดูแลในฐานะสิ่งเสพติดในประเทศไทย และจะไม่มีกฎหมายกำกับดูแลการใช้ ไม่มีข้อจำกัดในการวางขายในช่องทางต่างๆ ไม่มีสถานที่ห้ามเสพที่ชัดเจน จนกว่าจะมีกฎหมายที่กำกับดูแลการจัดการกัญชาให้ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ   ทางศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแ...
ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง
8 มิถุนายน 2022

ผ่านฉลุย มติสภาเสียงข้างมากรับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่เสนอโดย อนุทิน ภูมิใจไทย

วันนี้ (8 มิถุนายน) สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กันชง พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 373 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง และงดออกเสียง 23 เสียง และตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาขึ้นมาพิจารณาศึกษาจำนวน 25 คน ซึ่งก่อนรับหลักการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เช่น   นิคม...

X
Close Advertising