×

ส.ส. ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือขอประธานสภากำหนดพื้นที่อาคารรัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2022
  • LOADING...
พิสิฐ ลี้อาธรรม และบัญญัติ เจตนจันทร์

วันนี้ (24 มิถุนายน) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม พร้อมด้วย นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยัง ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ประธานรัฐสภากำหนดให้พื้นที่อาคารรัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง 

 

โดย นพ.บัญญัติกล่าวว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และสามารถนำมาอุปโภคและใช้ทางการแพทย์ได้ทั่วไป แต่ในกรณีของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาถือเป็นหน่วยงานพิเศษและเป็นสถานที่ออกกฎหมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ก่อน หน่วยงานของรัฐสภาจึงจะสามารถเปิดพื้นที่ให้ใช้กัญชา กัญชงได้ 

 

ดังนั้น ระหว่างที่กฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังรอประกาศบังคับใช้ จึงขอให้ประธานรัฐสภาใช้อำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 จัดทำประกาศรัฐสภาหรือออกระเบียบรัฐสภา เพื่อกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของรัฐสภาเป็นเขตปลอดกัญชา กัญชง และให้สมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ คณะทำงาน ผู้ติดตาม และผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชการและพนักงานทั้งหมด งดการครอบครอง การใช้ หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนพืชกัญชา กัญชง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising