×

ผ่านฉลุย มติสภาเสียงข้างมากรับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่เสนอโดย อนุทิน ภูมิใจไทย

โดย THE STANDARD TEAM
08.06.2022
  • LOADING...
ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง

วันนี้ (8 มิถุนายน) สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กันชง พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 373 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง และงดออกเสียง 23 เสียง และตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาขึ้นมาพิจารณาศึกษาจำนวน 25 คน ซึ่งก่อนรับหลักการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เช่น

 

นิคม บุญวิเศษ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า ควรแก้ความหมายของคำว่าผลิต เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการปลูกกัญชาได้ง่ายๆ ประชาชนสามารถปลูกได้เหมือนพืชชนิดทั่วไป และไม่ควรต้องมีการขอใบอนุญาตในการปลูก ยกเว้นการปลูกในจำนวนมากเพื่อการทำธุรกิจ

 

ขณะที่ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ในกรณีที่สังคมมีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใดก็ตาม การออกกฎหมายควรเขียนเนื้อหาให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการตีความที่กว้างเกินไป พร้อมยกตัวอย่างการเขียนหลักการของกฎหมายฉบับนี้ว่า หากหลักการคือการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในนิยามศัพท์ก็ควรเขียนให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน

 

อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายสรุปร่างกฎหมายหลังสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยรับที่จะนำทุกข้อเสนอแนะไปสื่อสารกับกระทรวงสาธารณสุขและปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการ เพื่อนำกัญชาและกัญชงไปใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม อย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

เช่น เรื่องค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจดแจ้งในการปลูก อาจจะไม่มีการเก็บสำหรับประชาชนที่ใช้ในครัวเรือน ส่วนผู้ผลิตภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม จัดเก็บในอัตราที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยกล่าวขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความห่วงใยจากสมาชิกที่มีต่อประชาชน หากมีผู้นำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

โดยได้ฟังปัญหาเรื่องการสูบ-เสพในที่สาธารณะ บริโภคเกินขนาด และอาจทำให้เกิดพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแก่ผู้อื่น โดยยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปลดล็อกกัญชา โดยย้ำหลักการของกฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น 

 

อนุทินกล่าวว่า คาดหวังที่จะจัดทำร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้ ซึ่งจะได้ลดความห่วงใยของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นตามการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเชื่อว่าพืชกัญชา กัญชง จะเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

 

ทั้งนี้ ตลาดกัญชาทั่วโลกที่คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีมูลค่ามากถึง 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวน 2 ล้านล้านบาทจะเป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์นำไปใช้ทางการแพทย์ ส่วนอีก 1.5 ล้านล้านบาทจะนำไปใช้ในทางสันทนาการ ผลิตสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ในจำนวนที่สูงมากขนาดนี้เป็นโอกาสของเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทย ที่จะมีส่วนแบ่งในตลาดกัญชา กัญชง ของโลก นำกัญชา กัญชง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 

นอกจากนั้น อนุทินได้กล่าวย้ำว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการศึกษาวิจัยพัฒนาการใช้กัญชา กัญชงไทย และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ สำหรับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน โดยมีการกำหนดกลไกที่รัดกุมเพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคม 

 

ซึ่งตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันนโยบายกัญชา กัญชง ตามวาระของรัฐบาลชุดนี้ ได้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จนมียาที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง 8 รายการขึ้นเป็นบัญชีของชาติ ก่อนจะทิ้งท้ายว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะได้ร่วมกันเขียนบทบาทใหม่ของสภาเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าประชาชนกำลังรอคอยร่างกฎหมายฉบับนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising