×
403255

กองรีท REIT

การลงทุน maybank REIT kim eng
5 ตุลาคม 2020

กอง REIT คืออะไร น่าลงทุนจริงไหม และจะเริ่มลงทุนอย่างไรดี

หลายๆ คนคงมีความฝันที่อยากจะให้เงินทำงานแทนเราเพื่อสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนหลากหลายประเภทที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราโดยที่ไม่ต้องทำงานเอง ทางเลือกที่นักลงทุนคุ้นเคยกันดีมีทั้งเงินฝากธนาคาร การลงทุนในหุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวม ทองคำรวม รวมไปถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   ...