×

กองทุนวิสาหกิจชุมชน

ไทยเด็ด
23 ธันวาคม 2021

‘ไทยเด็ด’ พื้นที่ของเด็ดของคนไทย จาก ‘พีทีที สเตชั่น’ ที่ช่วยให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน [ADVERTORIAL]

ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2561 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับอีก 6 หน่วยงานในการจัดตั้ง ‘โครงการไทยเด็ด’    ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้าน และเติมเต็มคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชน เกษตรกร ผู้คนในชุมชนโดยรอบ และสังคมไทย โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดี ผลิตภัณฑ์...
พรรคไทยสร้างไทย
16 พฤศจิกายน 2021

เกษตรกรยื่นหนังสือถึงสุดารัตน์ พร้อมเขียนป้ายร้องเรียน ระบุ ‘ประยุทธ์บริหารไม่เป็นสับปะรด’ ทำราคาตกต่อเนื่อง

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง ยื่นหนังสือถึง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย, อำนาจ แสงศรี, ธัชญา จวงสันทัด ทีมงานไทยสร้างไทย จังหวัดระยอง หลังลงพื้นที่ เพื่อบอกเล่าความทุกข์ยากลำบาก โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาสับปะรดตกต่ำ ที่ปัจจุบันขายได้เพียงกิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ต้นทุนจริงอยู่ที่ 5.50 บาท ทำให้ขาดทุนตั้ง...

Close Advertising