×

‘ไทยเด็ด’ พื้นที่ของเด็ดของคนไทย จาก ‘พีทีที สเตชั่น’ ที่ช่วยให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
23.12.2021
  • LOADING...
ไทยเด็ด

HIGHLIGHTS

  • ตั้งแต่ปี 2561 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับอีก 6 หน่วยงานในการจัดตั้ง ‘โครงการไทยเด็ด’ 
  • โดย OR รับหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนช่องทางการขายให้กับสินค้าชุมชน เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสในการส่งต่อสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงขึ้น โดยนำไปวางจำหน่าย ณ มุมสินค้าหรือร้านค้าไทยเด็ดที่อยู่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น กว่า 121 สถานีทั่วประเทศ
  • ล่าสุด พีทีที สเตชั่น จัดทำภาพยนตร์โฆษณาภายใต้ชื่อ ไทยเด็ด เด็ดอย่างไร ที่นำเสนอเรื่องราวของสินค้าที่วางจำหน่ายภายใต้โครงการไทยเด็ดมาเผยแพร่สู่สายตาของคนทั่วไป

ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2561 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับอีก 6 หน่วยงานในการจัดตั้ง ‘โครงการไทยเด็ด’ 

 

ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้าน และเติมเต็มคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชน เกษตรกร ผู้คนในชุมชนโดยรอบ และสังคมไทย โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดี ผลิตภัณฑ์เด็ด หรือสินค้าประจำท้องถิ่นทั่วประเทศจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นำมาสนับสนุนด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

 

โดย OR รับหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนช่องทางการขายให้กับสินค้าชุมชน เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสในการส่งต่อสินค้าสู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงขึ้น

 

มีการนำจุดแข็งคือ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มาเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานพันธมิตรแล้วว่าเป็น ‘สินค้าดี สินค้าเด็ด’ โดยวางจำหน่าย ณ มุมสินค้าหรือร้านค้าไทยเด็ดที่อยู่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น 

 

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนกว่า 240 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสินค้าประจำท้องถิ่นมาจำหน่ายในร้านค้าและมุมไทยเด็ดภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ 121 สถานี 

 

ไทยเด็ด

 

สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ โครงการดังกล่าวได้เข้ามาส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้าน ยกระดับเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

 

ขณะที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ตลอดจนผู้ขับรถสัญจรไปมา ก็รู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงของเด็ดประจำท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น ทั้งของกิน ของใช้ และของฝาก อีกทั้งยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ล่าสุด พีทีที สเตชั่น จัดทำภาพยนตร์โฆษณาภายใต้ชื่อ ไทยเด็ด เด็ดอย่างไร นำเสนอเรื่องราวของสินค้าที่วางจำหน่ายภายใต้โครงการไทยเด็ดมาเผยแพร่สู่สายตาของคนทั่วไป

 

 

ตัวอย่างเช่น ขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง ของดีของเด็ดจังหวัดพัทลุง ที่มีส่วนประกอบจาก ‘ข้าวสังข์หยด’ ของจังหวัดพัทลุง ที่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไส้ขนมมีรสชาติเข้มข้น พอสินค้าได้เข้ามาจำหน่ายในโครงการไทยเด็ดทำให้ยอดขายสูงขึ้น เกษตรกรปลูกข้าวก็มีรายได้ รวมถึงชาวชุมชนที่เป็นกำลังการผลิตหลักก็มีงานและมีรายได้เช่นกัน

 

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากอาหารแปรรูปแล้ว โครงการไทยเด็ดยังมีสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าไปดูสินค้าทั้งหมดของไทยเด็ดและสาขาพีทีที สเตชั่น ที่จัดจำหน่าย ได้ที่เว็บไซต์ thaidet.pttor.com  

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising