×

เกษตรกรยื่นหนังสือถึงสุดารัตน์ พร้อมเขียนป้ายร้องเรียน ระบุ ‘ประยุทธ์บริหารไม่เป็นสับปะรด’ ทำราคาตกต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2021
  • LOADING...
พรรคไทยสร้างไทย

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง ยื่นหนังสือถึง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย, อำนาจ แสงศรี, ธัชญา จวงสันทัด ทีมงานไทยสร้างไทย จังหวัดระยอง หลังลงพื้นที่ เพื่อบอกเล่าความทุกข์ยากลำบาก โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาสับปะรดตกต่ำ ที่ปัจจุบันขายได้เพียงกิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ต้นทุนจริงอยู่ที่ 5.50 บาท ทำให้ขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นตัดผลผลิตที่หน้าไร่

 

หลังรับหนังสือ คุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันว่าจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปสู่การแก้ไข พร้อมกล่าวให้กำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร เพราะคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนฐานใหญ่ของประเทศ และกำลังได้รับความทุกข์ยากจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้องเจอทั้งสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง และเมื่อเกษตรกรขาดรายได้ ทำให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า เกษตรกรจึงยิ่งทำยิ่งจน ยิ่งทำยิ่งเจ๊ง ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ รัฐบาลจึงต้องกู้ ซึ่งกู้ไปแล้วกว่า 9.3 ล้านล้านบาท

 

พรรคไทยสร้างไทยจึงมีแนวคิดสู้เพื่อเกษตรกร สู้เพื่อคนตัวเล็ก โดยเฉพาะในช่วงที่เกษตรกรทุกข์ยาก เห็นว่าเป็นเรื่องที่แก้ไม่ยาก แต่ต้องอาศัยความใส่ใจจากรัฐบาล

 

โดยมองว่าการแก้ไขต้องแก้ 3 ระยะ ระยะเร่งด่วน จะขอไปเจรจากับโรงงาน เพื่อหาข้อสรุป ก่อนนำไปพูดคุยกับรัฐบาล หาช่องทางการรับซื้อ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องออกไปพูดคุยเร่งหาตลาด รองรับผลผลิตของประชาชน ต้องหาแนวทางอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ค้ารายอื่นได้

 

จากนั้นจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำตัวแทนเกษตรกรไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประกันรายได้ที่เคยสัญญาไว้กับประชาชน

 

ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต้องมาดูเรื่องต้นทุนการผลิต เรื่องการแปรรูป อาจรวมตัวในรูปแบบของสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน จากนั้นพิจารณาตั้งกองทุนให้กู้ยืม เรียกว่า ‘กองทุนวิสาหกิจชุมชน’ โดยให้ทุนไปใช้จ่าย เช่น การตั้งโรงแปรรูป ต่อยอดสร้างอาชีพ โดยไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นจึงค่อยผ่อนชำระในภายหลัง

 

“ส่วนใหญ่เกษตรกรเข้าไม่ถึงระบบธนาคาร จึงจำเป็นต้องมีกองทุนตั้งอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องเข้าถึงได้” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising