×

กลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธุ์
8 มิถุนายน 2021

ก้าวประวัติศาสตร์ มติที่ประชุม ส.ส. ก้าวไกล เห็นชอบชงร่าง พ.ร.บ. ชาติพันธุ์ เข้าสภา คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

วันนี้ (8 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกล ที่ประชุม ส.ส. พรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. … เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ และ ณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมา...
11 สิงหาคม 2020

กว่างซีออกข้อบังคับปกป้องวัฒนธรรม ‘กลุ่มชาติพันธุ์จิง’

วันนี้ (11 สิงหาคม) หน่วยงานรัฐท้องถิ่นระบุว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ใช้ข้อบังคับใหม่เพื่อปกป้องวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์จิง   โดยหน่วยงานนิติบัญญัติระดับภูมิภาคอนุมัติข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของกลุ่มชาติพันธุ์จิง อาทิ ตู๋เสียนฉิน เครื่องดนตรีชนิดดีดที่มีสายเดี...
ปมปัญหาอุยกูร์
28 พฤศจิกายน 2019

เปิดเบื้องหลังปมปัญหาอุยกูร์: มองผ่านเลนส์นักวิชาการด้านจีนศึกษา

เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน ผู้เขียนได้รับเชิญจากทางการจีนให้ไปเยี่ยมชมเมืองอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์ พร้อมกันนั้นก็มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา ‘Xinjiang Development Forum’ ซึ่งมีเพื่อนนักวิชาการจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก    ในงานครั้งนั้น นอกจากพวกเราจะมีโอกาสลงไปสัมผัสชีวิตจริงของชาวอุยกูร์ และเรียน...
แต่งตัวเข้าสภาฯ
10 กรกฎาคม 2019

แต่งชุดไหนเข้าสภาฯ ทำไมต้องกลายเป็นประเด็น ย้อนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายถูกระเบียบและที่ถูกทำให้เป็นอื่นในสังคมไทย

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะกลุ่มคนไทย จีน มลายู ลาว โยน ญวน ไต รวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งกะเหรี่ยง อาข่า มูเซอ ม้ง อิวเมี่ยน ปะหล่อง และอีกมากมาย    อัตลักษณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในสังคมไทยมีหลายอย่าง ไม่ว่าเรื่องภาษา วัฒนธรรม การกิน การอยู่ แ...
26 มิถุนายน 2019

กลุ่มชาติพันธ์ุยื่นหนังสือต่อสภาขอตั้ง กมธ. ด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

วันนี้ (26 มิ.ย.)​ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารทีโอที แจ้งวัฒนะ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมสภาชั่วคราว ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 70 รวมทั้งสอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิท...
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
8 พฤษภาคม 2019

ถอดบทเรียนวินาศกรรมศรีลังกา: ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ กระแสต่อต้านอิสลาม และการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

ประเทศศรีลังกา หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ‘สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา’ เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะกลางทะเล ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย โดยในทางภูมิรัฐศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือและมัลดีฟส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ ศรีลังกามีประชากรทั้งหมดประมาณ 22 ล้านคน ส่วนใหญ่กว่า 70.1% เป็นชาวสิงหลที่น...
5 ตุลาคม 2018

ปู่คออี้: มายาคติของการแยกคนออกจากป่า

ระหว่างที่ผมเดินเที่ยวกับชาวญัฮกุรที่ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เมื่อไม่นานมานี้ พี่พนม ซึ่งผมรู้จักมานานหลายปี ได้เล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงติดตลกว่า เมื่อตอนเด็กๆ อยากมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวกับเขาบ้าง ก็จะเดินตัดป่ามากับเพื่อนๆ เพราะจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้า   เรื่องนี้ทำให้ผมตั้งคำถามว่า ทำไมคนพื้นเมืองดั้งเดิมจะต้องเสียค่...