×

กรมสรรพาวุธทหารบก

การจัดซื้อยานเกราะสไตรเกอร์
22 เมษายน 2020

สรรพาวุธทหารบกเผย ประกาศจัดซื้อยานเกราะสไตรเกอร์ 50 คัน งบปี 2563 จำนวน 4,515 ล้านบาท

เว็บไซต์กรมสรรพาวุธทหารบก เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธและการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS หรือการจัดซื้อในรูปแบบโครงการความช่วยเหลือทางทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐฯ (Foreign Military Sales - FMS)   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด...
16 มกราคม 2018

ใครได้อะไรบ้าง เมื่อกรมราชทัณฑ์อบรมผู้ต้องขังผลิตอาวุธปืน

(15 ม.ค.) THE STANDARD ผ่านมาตรการอันเข้มงวดของเรือนจำกลางบางขวางเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ภายใต้ชื่อ ‘ไทยประดิษฐ์’     โครงการไทยประดิษฐ์ คือโครงการอบรมผู้ต้องขังเพื่อผลิตอาวุธปืน โดยกรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกผู้ต้องขังในคดีในคดีพระราชบัญญัติอาวุธปืนและค...

Close Advertising