×

กรมบัญชีกลาง

12 กุมภาพันธ์ 2020

กรมบัญชีกลางเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุกราดยิงที่โคราช ตามสิทธิ พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่า จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห...
29 พฤศจิกายน 2019

คืน VAT 5% จาก ‘ช้อปช่วยชาติตรุษจีน’ พร้อมกันทั่วประเทศวันนี้

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินชดเชย VAT 5% จากมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 หรือมาตรการ ‘คืน VAT ตรุษจีน’ ให้กับผู้มีสิทธิ์จำนวน 6,918 ราย จำนวนเงินกว่า 7 แสนบาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ   วิลาวรรณ พยาน้อย...
ชิมช้อปใช้
20 ตุลาคม 2019

กรมบัญชีกลาง เผย ‘ชิมช้อปใช้’ เฟสแรกโอนเงินแล้ว 8.6 พันล้าน เตรียมสานต่อเฟสสองปลายปี

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้พิจารณารายละเอียดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ‘ชิมช้อปใช้’ ระยะที่ 2 (เฟส 2) เรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในส่วนของกรมบัญชีกลาง ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมาตรการได้รับประโยชน์สูง...
เบี้ยคนชรา
15 ตุลาคม 2019

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายตรงเบี้ยคนชราและเบี้ยความพิการทั่วประเทศ ม.ค. ‘63

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท    ...
ชิม ช้อป ใช้
3 กันยายน 2019

กรมบัญชีกลางเผยมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ เริ่มคึกคัก ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วกว่า 8 หมื่นราย

วันนี้ (3 ก.ย.) สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลัง การเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า มาฟังบรรยาย ขั้นตอนวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ของรัฐบาล โดยเน้นย้ำให้ทราบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าจะได้รับประโยชน์เพราะจะเป็นการเพิ่มรายได้จากประชาชนที่ลงทะเบียนในมาตรการนี้ 10 ล้านคน ที่จะได้เงินสนับสนุน 1,000 บาท แล...
ชิม ช้อป ใช้
29 สิงหาคม 2019

กรมบัญชีกลาง เผยตัวเลขร้านค้าร่วมโครงการ ‘ชิม ช้อป ใช้’ วันแรกสูงถึง 513 ร้าน

วันนี้ (29 ส.ค.) สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ ‘ชิม ช้อป ใช้’ เป็นวันแรก เพื่อรองรับการใช้จ่ายจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10 ล้านราย ตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล...
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
21 สิงหาคม 2019

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมทบมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ เริ่ม ส.ค.-ก.ย. นี้

วันนี้ (21 ส.ค. 2562) สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2562 โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการ ดังนี้    1. มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ...
1 สิงหาคม 2019

กรมบัญชีกลางเพิ่มยารักษามะเร็ง 2 รายการ ในโครงการเบิกจ่ายตรง เริ่มใช้สิทธิ์ 1 ส.ค. 2562

วันนี้ (1 ส.ค.) สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ 1. ยารักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย (Atezolizumab) และ 2. ยารักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (Ribociclib) ซึ่งเป็นรายก...
retired government employees
1 กรกฎาคม 2019

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ข้าราชการบำนาญอายุ 70 ปีขึ้นไป รวมไม่เกิน 5 แสนบาท

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว หากผู้รับบำนาญที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิ์ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิข...
25 มิถุนายน 2019

กรมบัญชีกลางผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 3 คาดแจกบัตรต้นเดือนกรกฎาคมนี้

กรมบัญชีกลางเผยผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 3 แล้ว สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คาดแจกบัตรได้ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ แนะนำให้รีบติดต่อทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องก่อนหมดสิทธิ     วันนี้ (25 มิ.ย.) ญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้...