×

กรมบัญชีกลาง

Home Isolation
16 กรกฎาคม 2021

กรมบัญชีกลาง เปิดเกณฑ์ค่ารักษาโควิดกรณี Home Isolation รวมค่าบริการ-ยา-อุปกรณ์-พาหนะส่งต่อ

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้กำหนดแนวทางการให้การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) หรือในสถานที่อื่นๆ (Community Isolation) ระหว่างรอเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิท...
กรมบัญชีกลางเผยงบประมาณปี 2564 ไตรมาส 1 ใช้จ่ายแล้ว 31.14% ไม่สะดุดจากโควิด-19 ระลอกใหม่
7 มกราคม 2021

กรมบัญชีกลางเผยงบประมาณปี 2564 ไตรมาส 1 ใช้จ่ายแล้ว 31.14% ไม่สะดุดจากโควิด-19 ระลอกใหม่

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 มีการใช้จ่ายแล้ว 1.02 ล้านบาท คิดเป็น 31.14% ของวงเงินงบประมาณปีนี้ที่อยู่ 3.28 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายในปีงบประมาณ ไตรมาส 1/64 นี้สูงกว่าปีงบประมาณ ไตรมาส 1/63 ราว 5.62% หรือใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2.57 แสนล้านบาท   ทั้งนี้การใช...
16 กันยายน 2020

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายนนี้

วันนี้ (16 กันยายน) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันที่ 17 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ (ตามระยะเวลาของการดำเนินการของแต่ละธนาคาร) กรณีผู้มีสิทธิที่ไม...
15 กันยายน 2020

กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการล่าช้า รับงบฯ เดือนกันยายนไม่พอ

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่ ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เปิดเผยผ่านเพจ ‘ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 ที่เลื่อนการโอนเงินจากวันที่ 10 กันยายน เป็นภายในเดือนกันยายนนี้ว่า   ...
4 กรกฎาคม 2020

กรมบัญชีกลางชี้แจง ยังไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ

วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าตามที่มีข้อความเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ และอ้างถึงการยกเลิกเงินบำนาญว่า “ข่าวใหม่ที่คนรับบำนาญน่าจะรับทราบไว้ก็ดีคือกระทรวงการคลังเริ่มโยนหินถามทางแล้ว คือคิดจะลดเงินของข้าราชการบำนาญลงเหมือนกับต่างประเทศที่หักดิบยกเลิกเงินบำนาญ ด้วยเหตุผลว่าพวกข้าราชการบำนาญไร้ประโยชน์...” ซึ่งเป็น...
6 มิถุนายน 2020

กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้น พ.ค. 63 เกินเป้า

วันนี้ (6 มิถุนายน) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนที่เหลือ ให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563    โดยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวัน...
20 พฤษภาคม 2020

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการผ่าน e-Social Welfare 29 พ.ค. นี้

วันนี้ (20 พฤษภาคม) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโค...
สิทธิเบิกจ่ายค่ายาโรคไต
15 เมษายน 2020

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายค่ายาโรคไตที่ รพ.เอกชนได้ เริ่ม 15 เม.ย.

วันนี้ (15 เมษายน) ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียม หรือมีแต่ไม่เพ...
9 เมษายน 2020

กรมบัญชีกลางเผย สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 63 ใช้จ่ายแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท จากงบรวม 3.2 ล้านล้าน

วันนี้ (9 เมษายน) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 นับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ในภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 50.45% จากวงเงินงบประมาณปี 2563 ทั้งหมดที่ 3.2 ล้านล้านบาท โดยแบ่งการใช้จ่ายเป็น ...
12 มีนาคม 2020

รัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 63 กรมบัญชีกลางผ่อน 3 เกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันนี้ (12 มีนาคม) ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงได้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์กรณีวงเงินกำหนดการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างสำหรับกา...

Close Advertising