×

กรมบัญชีกลางชี้แจง ยังไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ

โดย THE STANDARD TEAM
04.07.2020
  • LOADING...

วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าตามที่มีข้อความเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ และอ้างถึงการยกเลิกเงินบำนาญว่า “ข่าวใหม่ที่คนรับบำนาญน่าจะรับทราบไว้ก็ดีคือกระทรวงการคลังเริ่มโยนหินถามทางแล้ว คือคิดจะลดเงินของข้าราชการบำนาญลงเหมือนกับต่างประเทศที่หักดิบยกเลิกเงินบำนาญ ด้วยเหตุผลว่าพวกข้าราชการบำนาญไร้ประโยชน์…” ซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดและตื่นตระหนก 

 

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอชี้แจงว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญ อีกทั้งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้นิยามคำว่า บำนาญ หมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

 

กล่าวคือมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น หรือสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories