×

กฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน

5 เมษายน 2024

วัลลภมั่นใจ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ผ่านทัน สว. ชุดนี้ ยืนยันไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติแน่นอน

วันนี้ (5 เมษายน) ที่รัฐสภา วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วุฒิสภา เปิดเผยถึงกรอบเวลาในการพิจารณาว่าขณะที่ร่างดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทางกรรมาธิการหลายคณะได้ศึก...
30 มีนาคม 2024

ดนุพรขอบคุณ สว. เร่งบรรจุร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ให้เครดิตอดีตนายกฯ ‘ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ จุดประกาย

วันนี้ (30 มีนาคม) ดนุพร ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เปิดเผยว่า ทันทีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติวาระ 2 และวาระ 3 ผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนน เห็นด้วย 400...
27 มีนาคม 2024

สภาโบกสะบัดธงสีรุ้ง ก่อนร่วมกันพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระ 2 ‘วันนอร์’ นั่งเป็นประธาน

วันนี้ (27 มีนาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยมี วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา เป็นประธานในการประชุม   กฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นผ่านการพิจารณาในวาระ 2 รายมาตราในชั้นกรรมาธิการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยใ...
20 กุมภาพันธ์ 2024

นายกฯ อ้อนวอน กนง. เร่งถกลดดอกเบี้ย-ชี้ยิ่งลักษณ์กลับไทยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) ที่ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีโพสต์ถึง ดนุชา พิชยนันท์ เลขาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นด้วยที่ควรจะมีการปรับลดดอกเบี้ย หลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลง GDP ไตรมาส 4 ปี 2566 เติบโตได้เพียง 1.7% และตลอดทั้งปี 2566...
20 มกราคม 2024

ชมคลิป: สมรสเท่าเทียม เท่าเทียมจริงไหม? | KEY MESSAGES #117

หลังร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ ผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ จำนวน 39 คน เพื่อพิจารณาวาระ 2 ภายในระยะเวลา 60 วัน ทำให้ตอนนี้สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในไทยกำลังเขยิบขึ้นอีกขั้น   แต่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ ที่เป็นร่างคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่างพรรคก...
15 มกราคม 2024

‘สมรสเท่าเทียม’ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในระบบกฎหมายครอบครัวไทย

ในระบบกฎหมายไทยนั้นได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ‘กฎหมายครอบครัว’ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อกำเนิดขึ้นของสถาบันครอบครัวโดยการสมรส ตลอดจนความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างคู่สมรสและบุตร ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการสมรสเพื่อให้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา    แต่ทว่ามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายครอบครัวเพียง 3 ครั้งนับถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเ...
3 มกราคม 2024

ประชุม กมธ. #สมรสเท่าเทียม นัดแรก ตั้ง ‘บรู๊ค ดนุพร’ นั่งประธาน ดึงคนดัง ‘มดดำ-ป้าตือ-วู้ดดี้’ นั่งที่ปรึกษา

วันนี้ (3 มกราคม) ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา มีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือเรียกตามที่ประชาชนเข้าใจโดยง่ายว่า กมธ. พิจารณาร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ที่มีจำนวน 39 คน   ภายหลังการประชุม อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส. จังหวัดกาญจนบุรี พรร...
23 ธันวาคม 2023

ชมคลิป: ทักษิณกลับบ้าน ค่าแรงขั้นต่ำ และสมรสเท่าเทียม | END GAME #42

‘กลับบ้านอย่างเท่ๆ’ คือคำพูดของ จตุพร พรหมพันธุ์ อดีตแกนนำ นปช. ที่อ้างถึงดีลการกลับบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ต้องยอมรับว่าในอดีตทักษิณถูกสร้างให้เป็นปีศาจ หรือที่เรียกว่า ‘ผีทักษิณ’ มานานนับสิบปี จนคนรุ่นใหม่ตื่นตัวทางการเมือง และยอมรับว่าสิ่งที่ทักษิณโดนไม่ถูกต้องตามหลักกระบวนการยุติธรรม ทักษิณเริ่มเป็นที่ยอมรับจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น ส...
23 ธันวาคม 2023

เปิดโฉมหน้า 39 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’

หลังจากที่วานนี้ (21 ธันวาคม) สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จำนวน 4 ฉบับ ในวาระที่ 1 และตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาในวาระ 2 ก่อนนำกลับมาให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแบบทั้งฉบับในวาระ 3   THE STANDARD เปิดโฉมหน้า 39 กรรมาธิการวิสามัญพ...
21 ธันวาคม 2023

วันประวัติศาสตร์ สส. รับหลักการร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม

วันนี้ (21 ธันวาคม) ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย &...

Close Advertising