×

ดนุพรขอบคุณ สว. เร่งบรรจุร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ให้เครดิตอดีตนายกฯ ‘ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ จุดประกาย

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2024
  • LOADING...

วันนี้ (30 มีนาคม) ดนุพร ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เปิดเผยว่า ทันทีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติวาระ 2 และวาระ 3 ผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนน เห็นด้วย 400 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา 

 

ตนในฐานะประธาน กมธ.ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ได้ดำเนินการประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อขอความร่วมมือต่อ สว. ขอให้บรรจุร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม สว. และในท้ายที่สุดทางเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งหนังสือด่วนมากระบุว่า ประธานวุฒิสภามีคำสั่งให้บรรจุร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เข้าสู่การประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมเป็นวาระด่วนที่ 3 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2567 

 

ทั้งนี้ ในฐานะตัวแทนกรรมาธิการฯ และในฐานะตัวแทนของประชาชน ขอขอบคุณวุฒิสภาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิ ความเท่าเทียม และความเสมอภาค ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วน ตนเชื่อว่าทุกอย่างจะสำเร็จได้หากทุกฝ่ายมุ่งมั่นทำงานร่วมกัน ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย 

 

ดนุพรกล่าวต่อว่า ในนามของพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีดีเอ็นเอเดียวกันกับพรรคไทยรักไทย ได้รับไม้ต่อในการต่อสู้เพื่อการสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศเมื่อ 22 ปีก่อน ในปี 2544 รัฐบาลยุค ทักษิณ ชินวัตร โดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นริเริ่มแนวคิดเรื่องนี้ แต่กระแสสังคมไม่เห็นด้วย 

 

ต่อมาในปี 2555 มีผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องการจดทะเบียนสมรส แต่ถูกปฏิเสธ จึงได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การร่างกฎหมาย พ.ร.บ.คู่ชีวิต ในสมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปี 2556 โดยระหว่างนั้นมีความพยายามในการผลักดันอย่างต่อเนื่อง 

 

สุดท้ายในปี 2557 เกิดรัฐประหาร การผลักดันร่าง พ.ร.บ. จึงยุติลง แต่พรรคเพื่อไทยไม่ละความพยายาม ภายใต้การนำของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนทุกคน จนนำมาซึ่งการผลักดันเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising