×

กกร.

10 มิถุนายน 2020

กกร. แนะรัฐควรร่วมโต๊ะเจรจา CPTPP เพิ่มเวลา 4 ปี ช่วยพิจารณาการเข้าร่วมภาคี

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีข้อสรุปว่า เห็นควรสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมเจรจากับกลุ่มประเทศภายใต้ข้อตกลง CPTPP ในเดือนสิงหาคมปี 2563 เพื่อให้เห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีตามข้อตกลง CPTPP   ทั้งนี้ กระบวนการเข้าร่วมเป็นประเทศภาคียังต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี โดยมีขั้นตอนหลัก ได้แก่   ก...
4 เมษายน 2019

ปรับลดคาดการณ์อัตราขยายตัวเศรษฐกิจไทย

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และอัตราขยายตัวส่งออกไทย ปี 2562 ในอัตราที่ใกล้เคียงกับธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัยกสิกรไทย โดยมีปัจจัยสำคัญจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน, Brexit, ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสภาวะการเมืองในประเทศไทยและท่าทีของรัฐบาลชุดใหม่     ภาพประกอบ: N...
4 เมษายน 2019

กกร. ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทย 2562 ลงเหลือ 3.7-4% เหตุสงครามการค้ายืดเยื้อ การเมืองไทยยังไม่ได้ข้อสรุป

วันพุธที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีมติปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2562 จากเดิม 4-4.3% (คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2561) เหลือ 3.7-4%   พร้อมกันนี้ กกร. ยังปรับประมาณการการส่งออกไทยในปี 2562 เหลือ 3-5% จากเดิมคาดไว้ที่ 5-...
9 มกราคม 2019

กกร. คาดเลื่อนเลือกตั้งไม่กระทบเศรษฐกิจ ประเมิน GDP โตไม่ต่ำกว่า 4% จับตาสงครามการค้า-บาทผันผวน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประเมินไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ที่ผ่านมา ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายในประเทศชะลอตัวลง แต่คาดว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส 4/2561 จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากมาตรการของภาครัฐทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้...
9 มกราคม 2018

10 ม.ค. ประชุมบอร์ดค่าจ้าง ถกปรับเพิ่มค่าแรงทั่วประเทศ นายกฯ ขอผู้ประกอบการอย่าลืมคนจน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มจาก 300 บาทต่อวัน ให้กับแรงงานทั่วประเทศว่าเป็นเรื่องหารือของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ตนคงลงไปล้วงลึกตรงนั้นไม่ได้ เพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะไม่สร้างผลกระทบในเรื่องการประกอบธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่   ส่วนถ้ามีกา...

X
Close Advertising