×

กกพ

กระทรวงพลังงานเคาะลดค่าไฟ บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ มีผลรอบบิล ก.พ.-มี.ค. นี้
13 มกราคม 2021

กระทรวงพลังงานเคาะลดค่าไฟ บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ มีผลรอบบิล ก.พ.-มี.ค. นี้

วันนี้ (13 มกราคม) สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  ...
Clean Energy for Life
18 ธันวาคม 2020

ภารกิจขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนผ่าน ‘พลังงานสะอาด’ [Advertorial]

คุณคิดว่าทุกวันนี้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีแล้วหรือยัง หรือในมิติของการเข้าถึงดังกล่าว ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมในแง่ของเครื่องมือแพทย์และยารักษาโรคที่มีเพียงพอแล้วหรือไม่ การมีโรงพยาบาลอยู่ในละแวกชุมชนไม่อาจวัดได้ว่าประชาชนเข้าใกล้บริการสาธารณสุขที่ดี        เพราะหากอ้างอิงถึงโครงส...
“ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยพลังงานสะอาด” เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม [Advertorial]
16 ธันวาคม 2020

“ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยพลังงานสะอาด” เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม [Advertorial]

พลังงานสะอาดกับชีวิตคนเมืองดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว เมื่อชีวิตคนเมืองยังต้องการเข้าถึงอุปกรณ์ที่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้า และยิ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ความต้องการไฟฟ้ายิ่งเพิ่มสูงขึ้น ก็ยิ่งดูเป็นเรื่องไกลตัวเกินกว่าจะหาอะไรมาทดแทนได้   แต่ใช่ว่าพลังงานสะอาดกับชีวิตเมืองจะเป็นไปไม่ได้ ดูอย่างเมือง Fujisawa Sustainable Smart Town ประเทศญี่ป...
11 กรกฎาคม 2019

ยังไม่ขึ้นค่าไฟ กกพ. มีมติคงค่าเอฟทีถึงสิ้นปี 2562 หวั่นซ้ำเติมเศรษฐกิจชะลอตัว

นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า บอร์ด กกพ. มีติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร  (ค่าเอฟที) ของเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2562 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน    โดยค่าเอฟทีมี...
8 พฤศจิกายน 2018

ปีหน้าค่าไฟขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย! มติขึ้นค่าเอฟทีครั้งแรกในรอบ 16 เดือน

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) สำหรับเรียกเก็บเงินงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 จำนวน ลบ 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย จากที่เรียกเก็บปัจจุบัน (ก.ย.-ธ.ค. 2561) ลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค...
12 ตุลาคม 2018

กกพ. เบรก GPRC ซื้อ GLOW ชี้ กระทบการแข่งขันด้านพลังงาน ลุ้นอุทธรณ์หรือไม่ 18 ตุลาคมนี้

นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชี้แจงว่า กกพ. มีมติไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการโดยการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW เนื่องจากส่งผลต่อการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจก...

Close Advertising