×

กกพ. เคาะค่าไฟฟ้างวดใหม่ 4.18 บาท/หน่วย งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567

27.03.2024
 • LOADING...

กกพ. ประกาศตรึงค่า Ft งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 39.72 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าคงเดิมที่ 4.1805 บาทต่อหน่วย พร้อมไฟเขียวเลขาธิการคนใหม่ 

 

วันนี้ (27 มีนาคม) คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบค่า Ft เรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 ‘คงเดิม’ ที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.7833 บาทต่อหน่วยแล้ว ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น 4.1805 บาทต่อหน่วย เท่ากับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในงวดปัจจุบัน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องนำเข้า LNG เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง ขอให้ประชาชนประหยัดไฟ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้า LNG ลดการเกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรอบใหม่ (New Peak Demand) ในระบบไฟฟ้า และยังช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเองด้วย 

 

รู้จัก ‘เลขาฯ กกพ.’ คนใหม่

 

รายงานข่าวจาก กกพ. ระบุว่าล่าสุด พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เลขาฯ กกพ.) คนใหม่ จากการประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แทนคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาฯ กกพ. คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุและหมดวาระวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยปัจจุบันพูลพัฒน์อยู่ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

ประวัติการศึกษา 

 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science) ประเทศอังกฤษ
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น

 • ดูแลและติดตามโครงการการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ของกระทรวงพลังงาน
 • คณะทำงานด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมใหม่ด้านพลังงาน (New Energy Architecture) ร่วมกับ World Economic Forum (WEF)
 • รองประธานคณะทำงานด้านการจัดทำแผนความร่วมมือด้านพลังงานภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network)
 • กรรมการและเลขานุการคณะทำงานด้านการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของอาเซียน
 • คณะทำงานด้านการสำรองน้ำมันแห่งชาติ (Strategic Petroleum Reserve) กระทรวงพลังงาน
 • ที่ปรึกษาธนาคารโลก (World Bank)
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising