×
143741

ปีหน้าค่าไฟขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย! มติขึ้นค่าเอฟทีครั้งแรกในรอบ 16 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2018
  • LOADING...

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) สำหรับเรียกเก็บเงินงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 จำนวน ลบ 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย จากที่เรียกเก็บปัจจุบัน (ก.ย.-ธ.ค. 2561) ลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฐานจะอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือนสำหรับปัจจัยที่ทำให้ค่า Ft เพิ่มขึ้น มาจากต้นทุนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการ Ft จะอยู่ที่ 8.10 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบันที่เก็บ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 24 สตางค์ต่อหน่วยอย่างไรก็ตาม ทาง กกพ. ยังคาดการณ์ว่า ราคาเชื้อเพลิงยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยืนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในระยะต่อไปยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นดังนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศปรับตัวและเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กกพ. ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการและมาตรการทางการเงินเข้าไปดูแล ทั้งมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยได้ประสานความร่วมมือ บมจ.ปตท. วิเคราะห์การลดสัดส่วนนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) พร้อมประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้พิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตภายในประเทศ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories