×

สุทินหารือความมั่นคงเกาหลีใต้ ยินดีร่วมมือ DAPA ส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศระหว่างกัน

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2024
  • LOADING...
สุทิน คลังแสง

วันนี้ (30 มีนาคม) ที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยือนเพื่อหารือด้านความมั่นคงระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2567 โดยมี ชินวอนซิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ ให้การต้อนรับ

 

โดยในห้วงของการพบปะหารือ สุทินกล่าวขอบคุณชินวอนซิกที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทั้งได้แสดงความยินดีที่ชินวอนซิกได้เข้ารับตำแหน่ง และชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารที่ดำรงความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างยาวนาน 

 

เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน, การส่งกำลังพลไปประจำการ ณ กองกำลังสหประชาชาติ, การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง, การแลกเปลี่ยนที่นั่งฝึก/ศึกษา, การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold, การประชุมในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมได้จัดหายุทโธปกรณ์ที่สำคัญ เช่น กระสุนปืนเล็ก การต่อเรือฟริเกต และเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50TH 

 

นอกจากนี้ ได้ชื่นชมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ที่มีศักยภาพสูง และมีหน่วยงาน Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ 

 

ในการนี้กระทรวงกลาโหมจึงมีความสนใจพิจารณาความร่วมมือกับ DAPA ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศระหว่างกันต่อไป

 

ชินวอนซิกกล่าวว่า มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความกล้าหาญของกองพันพยัคฆ์น้อย ที่ช่วยเหลือเกาหลีใต้ในช่วงสงครามเกาหลี ส่งผลให้เกาหลีสามารถพัฒนาประเทศให้เป็นอย่างทุกวันนี้ 

 

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสองประเทศได้เห็นพ้องในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันที่จะสนับสนุนกระทรวงกลาโหมไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold รวมถึงความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ โดยเกาหลีใต้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญในความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ทำการจัดหายุทโธปกรณ์จากเกาหลีใต้ 

 

นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2567 จะมีการจัดการประชุม Seoul Defense Dialogue (SDD) และงาน ROK-UNC Defense Minister Meeting ครั้งที่ 2 ณ เกาหลีใต้ จึงขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว อีกทั้งได้กล่าวถึงการประชุม ADMM-Plus ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งเกาหลีใต้มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมไทย  

 

จากนั้นคณะของสุทินได้เดินทางเยือนกองกำลังสหประชาชาติ โดยมี พล.อ. พอล จูเนียร์ ลาคาเมรา ผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งนับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคนแรกที่เดินทางไปเยือนกองบัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ 

 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ กล่าวขอบคุณที่ประเทศไทยส่งกำลังพลมาเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าไทยยังคงปฏิบัติตามพันธกรณีและมติของสหประชาชาติในการรักษาผลประโยชน์ของภูมิภาค โดยชื่นชมถึงความมีวินัยและศักยภาพของกำลังพลไทยที่เป็นที่ยอมรับจากกองกำลังนานาชาติ พร้อมทั้งยินดีรับการสนับสนุนจากไทยในการปฏิบัติภารกิจในอนาคต

 

ในการนี้ สุทินได้กล่าวขอบคุณที่ผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลของไทย รวมทั้งทำการฝึกทบทวนทางทหารให้กับกำลังพลของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ เกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง และยินดีสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสหประชาชาติในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

สุทินยังได้พบกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในการมีส่วนร่วมทั้งในการปฏิบัติงานและการฝึก ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางเยือนอนุสรณ์สถานแห่งสงครามเกาหลี เพื่อวางพวงมาลา และร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละอีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising