×

รฟท. สั่งระงับรื้อ-ย้าย-เปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อมูลค่า 33 ล้าน หลังก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสงสัยถึงงบประมาณและการจัดการ

โดย THE STANDARD TEAM
10.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (10 มกราคม) มีรายงานว่า นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้มีหนังสือแจ้งจากฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ส่งถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง ระงับงานรื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ้างถึงเอกสาร 3 ฉบับ คือ

 

  1. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กส.5/รฟพ./2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

 

  1. หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ รฟด/2506/2565 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2565

 

  1. หนังสือบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ UN/SRT/BS-KA/O19/CE66/030303 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566

 

โดยมีรายละเอียดระบุในหนังสือดังกล่าวด้วยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงเอกสารฉบับที่ 3 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ต่อมาการรถไฟฯ ได้มีหนังสือแจ้งวันส่งมอบสถานที่ก่อสร้างและแจ้งให้เริ่มงานในวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงบริษัทฯ ตามอ้างถึงเอกสารฉบับที่ 3 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งยืนยันการรับมอบสถานที่ และยืนยันการเริ่มงานตามหนังสือที่อ้างถึงเอกสารฉบับที่ 3 นั้น

 

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ขอให้ระงับงานรื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

 

สำหรับการสั่งระงับดังกล่าวคาดว่าจะมาจากกรณีที่สังคมมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณการเปลี่ยนป้ายที่สูงถึง 33 ล้านบาท และต่อมากระทรวงคมนาคมได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ก่อนที่วันนี้จะมีรายงานว่าการรถไฟฯ สั่งให้ระงับโครงการนี้ออกไปก่อน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising