×

พล.อ. สุพจน์ เผย เตรียมเสนอ ศบค. พิจารณาถอดมาสก์​บางพื้นที่โดยสมัครใจ ปรับระบบ Thailand​ Pass จูงใจนักท่องเที่ยว

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2022
  • LOADING...
ถอดหน้ากากอนามัย

วานนี้ (16 มิถุนายน) พล.อ. สุพจน์​ มาลานิยม​ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อสรุปข้อเสนอตามนโยบาย ข้อสั่งการของ ศบค. ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. มอบหมายไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมา และให้สอดคล้องกับแนวทางการผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เป็นไปตามแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะการเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Post-Pandemic) ทั้งนี้ ได้มีการประเมินสถานการณ์ในรอบ 10 วัน รวมถึงสถานการณ์ภาพรวมที่ผ่านมา โดยจัดทำข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณามาเป็นลำดับ ควบคู่กับนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ด้วย

 

ซึ่งในวันนี้ (17 มิถุนายน) จะมีการเสนอประเด็นต่างๆ เข้าที่ประชุม ศบค. เกี่ยวกับการพิจารณาปรับให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุดอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีแผนด้านสาธารณะสุขรองรับในทุกพื้นที่ เช่น การปรับพื้นที่สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่ตามมาตรการสีเขียว (มาตรการเฝ้าระวัง) ให้มากที่สุด การผ่อนคลายการเปิดกิจการและสถานบริการกลางคืนที่มีความเสี่ยงให้ดำเนินการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติให้มากที่สุดอย่างปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนที่เป็นห่วงโซ่การประกอบอาชีพด้านนี้ได้มีงานทำและมีรายได้

 

ส่วนการยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยนั้น​ พล.อ. สุพจน์​ยอมรับว่า​ ได้พิจารณาเสนอให้มีการผ่อนคลายให้ไม่ต้องสวมหน้ากากในสถานที่หรือกิจกรรมบางประเภทได้โดยสมัครใจ ภายใต้ข้อแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับส่วนรวมด้วย

 

นอกจากนี้จะเสนอให้มีการปรับมาตรการเข้าออกประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ Thailand Pass ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับผลการประเมินที่พบว่ามีความเสี่ยงต่ำมาก และเอื้อต่อการจูงใจนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายตามแนวชายแดน ทั้งที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนวชายแดน รวมทั้งการท่องเที่ยวผ่านเรือสำราญขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วย

 

พล.อ. สุพจน์กล่าวต่อไปว่า ส่วนในเรื่องวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอแผนการบริหารจัดการวัคซีนและมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความปลอดภัยและไม่เจ็บป่วยรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลเป็นห่วงมากที่สุด​ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมาได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันในทุกมิติ รวมทั้งแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะการเป็นโรคประจำถิ่น​ (Post-Pandemic) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดได้ เพื่อป้องกันความสับสน และขอให้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม ศบค. ก่อน

 

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการเปิดประเทศ การเดินหน้าระบบเศรษฐกิจทุกระดับในประเทศ ตลอดจนการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างปลอดภัย เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างสูงสุด หากประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักและร่วมมือกัน ดำเนินชีวิต ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการ ภายใต้มาตรการและข้อแนะนำด้านสาธารณสุข ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถอยู่กับโควิดได้ และเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างปลอดภัย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising