×

เลือกตั้ง 2566 : ซูเปอร์โพลชี้ นายกฯ ที่คนไทยอยากได้ ‘จุรินทร์’ ครองใจชาวประกันรายได้ ‘อนุทิน’ ได้ใจกลุ่ม อสม.

โดย THE STANDARD TEAM
09.04.2023
  • LOADING...

วันนี้ (9 เมษายน) สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจ เรื่อง ‘นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการ’ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,850 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95

 

สิ่งที่น่าพิจารณาคือ 5 อันดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน คือ อันดับแรก ร้อยละ 57.2 ได้แก่ ปัญหาเดือดร้อนที่ประชาชนกำลังเจอ อันดับที่ 2 ร้อยละ 52.5 ได้แก่ นโยบายที่พรรคการเมืองเสนอและทำได้จริง อันดับที่ 3 ร้อยละ 44.1 ได้แก่ ผู้นำการเมือง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อันดับที่ 4 ร้อยละ 40.3 ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และอันดับที่ 5 หรือร้อยละ 38 ได้แก่ พรรคการเมือง

 

นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการในมิติต่างๆ พบว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ใจกลุ่มคนที่ชอบนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ร้อยละ 78.6 อนุทิน ชาญวีรกูล ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์แก้ปัญหาธุรกิจ วิกฤตเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 73.8 จุรินทร์ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 73.2 อนุทินได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่จิตใจดี ไม่เป็นเหตุขัดแย้ง ร้อยละ 67.2 

 

นอกจากนี้ อนุทินยังได้ใจกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คนที่เห็นผลงานแก้วิกฤตโควิด นโยบายสุขภาพ ร้อยละ 62.3 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวของตัวเอง ร้อยละ 59.2 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ร้อยละ 52.4 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภาพจำในอดีต ร้อยละ 50 และ แพทองธาร ชินวัตร ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่อายุไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ร้อยละ 47.7

 

รายงานของซูเปอร์โพลระบุว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าความต้องการของประชาชนที่มีต่อผู้นำการเมือง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและฐานของผู้นำการเมืองแต่ละคน การตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งความต้องการและพื้นที่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเฉพาะผลงานและประสบการณ์ที่จับต้องได้ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนมาเป็นอันดับแรกในสิ่งที่ค้นพบในการสำรวจครั้งนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising