×

สุดารัตน์ลงพื้นที่ขอนแก่น เผย ชาวนาถูกกดราคาข้าว รัฐไม่เหลียวแล ชวนชะลอการขาย

โดย THE STANDARD TEAM
12.11.2019
  • LOADING...
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สอบถามปัญหาราคาข้าวจากเกษตรกร พบว่า ฤดูกาลผลิตนี้ ข้าวสารและข้าวเหนียวขาดตลาด เกษตรกรควรได้ราคาดี เพราะต้องประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตมีน้อย 

 

แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันชาวนากลับถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยไม่มีมาตรการของภาครัฐออกมาช่วยเหลือ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของโลก ซึ่งปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน ขายได้เพียงกิโลกรัมละประมาณ 12 บาทเท่านั้น

 

นอกจากนี้ยังเห็นว่า ในห้วงของการเก็บเกี่ยว รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นเดือนนี้ ไม่ใช่ไปดูแลในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม ซึ่งข้าวจะอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางแล้ว โดยเฉพาะข้าวเปลือกจะถูกขาย และเปลี่ยนมือจากชาวนาไปอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง อยู่กับโรงสี ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้นไปที่ประมาณกิโลกรัมละ 20-25 บาท แต่พี่น้องชาวนาไม่ได้รับประโยชน์ ดังนั้น รัฐต้องมีมาตรการออกมาช่วย ชะลอการขายข้าวทันที และในขณะที่ชาวนาถูกกดราคา ขายข้าวได้ราคาไม่เป็นธรรม กลับยังไม่เห็นมาตรการ รวมถึงความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

 

คุณหญิงสุดารัตน์ยังย้ำด้วยว่า พรรคเพื่อไทยพยายามช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะการหาช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมสื่อสารไปถึงพี่น้องเกษตรกรว่า อย่าเพิ่งรีบขายข้าว ให้เก็บไว้รอราคาที่เหมาะสม จึงทยอยขาย ดังนั้น หากรัฐจริงใจจะช่วยเหลือเกษตรกร ต้องช่วยในช่วงเวลานี้ ก่อนที่ข้าวจะไปอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งในการลงพื้นที่ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ ยังมีคณะ ส.ส. อดีต ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย เช่น บัลลังก์ อรรณนพพร, มุกดา พงษ์สมบัติ, พงศกร อรรณนพพร, อดิศร เพียงเกษ, ธนิก มาสีพิทักษ์ และ สุรชัย เบ้าจรรยา ร่วมลงพื้นที่ด้วย

 

ภายหลังคุณหญิงสุดารัตน์พบปะกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ ได้มีการให้กำลังใจในการประกอบอาชีพ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ รวมถึงแนะนำวิธีการปลูกและขายข้าวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและได้ราคาอย่างเหมาะสม จากนั้นร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรด้วยรอยยิ้ม สร้างความอบอุ่นให้กับพี่น้องเกษตรกร ถือเป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะเป็นการสืบสานสิ่งที่พี่น้องชาวนาได้ถือปฏิบัติมาช้านาน 

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเปิดศักราชฤดูกาลเก็บเกี่ยว และเป็นหนึ่งในความต่อเนื่องจากโครงการข้าวสานธรรมที่ดำเนินการมาทุกปีด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising