×

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เปิดโครงการ Stop Fake, Spread Facts สร้างความตระหนักรู้ให้สังคม แก้ปัญหาข่าวปลอมอย่างสร้างสรรค์

โดย THE STANDARD TEAM
16.03.2022
  • LOADING...
Stop Fake Spread Facts

วานนี้ (15 มีนาคม) มีงานเสวนา Stop Fake, Spread Facts ‘หยุดข่าวปลอมด้วยข้อเท็จจริง’ เพื่อหาทางออกในการหยุดการนำเสนอข่าวปลอม เพิ่มพื้นที่การสร้างสรรค์การสื่อสารข้อเท็จจริงออกไปให้มากที่สุด ด้วยวิธีการสื่อสารใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ เราจะช่วยกันเผยแพร่ข่าวจริงได้อย่างไร

 

ซึ่งในงานมี ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษา Co Fact ประเทศไทย, ระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, ภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส Songkhla Focus, ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ นักวิชาการ และ ธนภณ เรามานะชัย Trainer, Google News Initiative 

 

โดยระวีระบุว่า มีความยินดีกับการมีส่วนแก้ไขปัญหา Fake News ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขและหาทางออก รวมถึงเพื่อเป็นบรรทัดฐานของประเทศ 

 

สำหรับปัญหาข่าวปลอม หลายหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศพยายามแก้ไข สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มีสมาชิกกว่า 40 ราย มียอดวิวเฉลี่ย 40% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ ถือว่ามีศักยภาพในการช่วยจัดการปัญหานี้ได้ ที่ผ่านมาสื่อในสมาคมฯ เองก็พยายามแก้ไขข้อเท็จจริงในข่าวสารต่างๆ แต่ข่าวปลอมส่วนใหญ่แพร่กระจายไปในวงกว้างด้วยความรวดเร็ว เราไม่สามารถแก้ต้นตอได้ แต่แก้การแพร่กระจายได้ 

 

อย่างไรก็ดี การรู้เท่าทันหรือมีความเข้าใจใน Fake News ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยมีคนส่วนน้อยที่เข้าใจตรงนี้ ไม่ได้เข้าใจกันทั้งประเทศ สุดท้ายสิ่งที่สื่อนำเสนอข้อมูลเรื่อง Fake News ออกไปอาจจะสื่อถึงแค่คนในกรุงเทพฯ หรือหัวเมือง ซึ่งการเข้าถึงกลุ่มคนเชิงประชากรศาสตร์ทำได้ยาก ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือไปในทิศทางเดียวกัน 

 

สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเชื่อมโยงกัน ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งประเทศ โดยไทยยังไม่มีเครื่องมือในการจัดการกับเ Fake News เป็นของตัวเอง หน่วยงานรัฐจึงต้องเข้ามาช่วยสนับสนุน

 

พร้อมกันนี้สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ยังได้เปิดตัวโครงการ Stop Fake, Spread Facts ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 

 

โดย ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักรู้ในปัญหาข่าวปลอม เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคสื่อและภาคประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแพร่กระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ลดข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ โดยเริ่มจากการวิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งในและต่างประเทศ จัดระดมความคิดเห็น ผลิตคู่มือสำหรับสื่อและประชาชน และนำแนวคิดที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารควบคู่กับกิจกรรมการรณรงค์ที่ใช้ชื่องานว่า ‘Fact-Story Festival’ ที่จะจัดให้กับสื่อและประชาชนผู้รับสารทั่วประเทศอีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising